Stavu budov by malo pomôcť aj zlepšenie uplatňovania legislatívy

Pridajte názor  Zdroj:

11. 10. 2018 - Zlepšenie uplatňovania existujúcich predpisov v praxi, ktoré má zabezpečiť, aby sa mohli stavať iba budovy, ktoré skutočne spĺňajú legislatívne požiadavky, je jedným z piatich krokov, ktoré navrhuje asociácia Budovy pre budúcnosť.

Zlepšenie uplatňovania existujúcich predpisov v praxi, ktoré má zabezpečiť, aby sa mohli stavať iba budovy, ktoré skutočne spĺňajú legislatívne požiadavky, je jedným z piatich krokov, ktoré navrhuje asociácia Budovy pre budúcnosť.

Ďalším krokom by malo byť posilnenie postavenia samospráv, ktoré podľa nej v súčasnosti nemajú potrebné kapacity, prostriedky ani kompetencie, aby ovplyvňovali kvalitu výstavby na svojom území. „Pritom spravujú väčšinu verejných budov a na ich území sa nachádzajú rôzne iné budovy,“ uvádza asociácia.

Nasleduje podpora inovácií a najlepších dostupných techník pri výstavbe a obnove budov tak, aby boli pripravené na klimatické zmeny či dôsledky starnutia populácie. Štvrtou prioritou je prilákanie súkromných investícií, čo súvisí s ich nasmerovaním aj do nájomného bývania a obnovou verejných budov. Piatou je poskytnutie pomoci tým, ktorí to potrebujú. V tejto súvislosti asociácia upozorňuje, že len v najmenej rozvinutých okresoch vykuruje tuhými palivami viac ako 60.000 domácností a 70 % podiel na tvorbe tuhých znečisťujúcich látok má vykurovanie domácností.

Opatrením navyše sú budovy ako strategická priorita. Modernizácia budov potrebuje a zaslúži si medzirezortnú spoluprácu, trávime v nich 90 % času a spotrebujú 40 % energie, pripomína asociácia.

Na Slovensku je 1,95 milióna bytových jednotiek v 1,05 milióna bytových a rodinných domoch a viac ako 15.000 verejných budov. Dve tretiny týchto budov sú v pôvodnom stave a potrebujú obnovu. Ide väčšinou o budovy postavené pred viac ako 40 rokmi, dopĺňa asociácia Budovy pre budúcnosť.