Platíte kartou? ECB má pre vás dve správy, dobrú a zlú

Diskusia 9  
Platíte kartou? ECB má pre vás dve správy, dobrú a zlú
Zdroj: ECB
Foto: getty images


12. 10. 2018 - Európska centrálna banka zverejnila svoju štúdiu o podvodoch prostredníctvom platobných kariet. Pre Slovensko z nej vyplýva pozitívny, ale aj skutočne znepokojujúci odkaz.

Podvodníci si pomocou platobných kariet v Európe v roku 2016 siahli na 1,8 miliardy eur, ako to vyplýva zo správy Európskej centrálnej banky. Toto znamená, že zneužitých bolo 0,041 percent všetkých platieb kartou.

Suma, ktorú sa podvodníkom podarí získať, takmer neustále rastie. V roku 2016 to bolo o 35 percent viac ako pred štyrmi rokmi. Aj keď v porovnaní s rokom 2015 došlo k miernemu poklesu, trend je jasný. Ešte viditeľnejší je nárast podielu podvodov vo všetkých transakciách, napríklad v roku 2012 predstavovali len 0,038 percent.

Počet transakcií zahŕňajúcich podvody predstavoval 17,3 milióna, čo znamená, že priemerne bolo od používateľov kariet odcudzených 104 eur. Počet samotných transakcií sa zvyšuje oveľa rýchlejšie ako odcudzená suma: v porovnaní s rokom 2015 je to o 27,2 %  a v porovnaní s rokom 2012 nárast až o 92 %, čiže takmer dvojnásobok. Ide o omnoho vyššie čísla v porovnaní s rastom všetkých transakcií.
 


Správa ECB sa odvoláva na tzv. SEPA platby, Single Euro Payments Area (Jednotná oblasť platieb v eurách). Základným cieľom SEPA je, zjednodušene povedané, faktické zrušenie hraníc pre realizáciu bezhotovostných platieb v mene euro s použitím jednotných noriem, rovnakými postupmi a v súlade s rovnakými štandardmi vo všetkých SEPA krajinách (krajiny Európskej únie plus Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Monako).


ECB rozdeľuje podvody do troch skupín:

CNP - najčastejší podvod je card-not-present, keď sa nepoužije samotná karta, len informácie o nej poskytovateľovi služieb. Zahŕňa to všetky nákupy on-line. 73 percent peňazí získané podvodom sa podarilo získať od klientov práve takýmto podvodom.

POS - podvody s použití karty v kamennom obchode sú druhou najväčšou skupinou, tvoria 19 %.

ATM - 8 percent podvodov sa týkalo bankomatových transakcií.

Platíte kartou? ECB má pre vás dve správy, dobrú a zlú

Podvody s CNP sú pozoruhodné nielen z hľadiska ich počtu, ale aj z dôvodu, že v tomto jedinom prípade ECB zaznamenala rast. (2,1 %). Inými slovami, ak nakupujeme on-line alebo prostredníctvom telefónu, stávame čoraz zraniteľnejšími, menej pri nákupoch cez POS terminál alebo pri výbere hotovosti.

Platíte kartou? ECB má pre vás dve správy, dobrú a zlú

Bankomatové podvody klesli o 12,4 % a podvody pri platbách cez POS sa v Európe znížili o 3 %. To ale neznamená, že by sme si pri týchto transakciách nemali dávať pozor. Pri bankomatoch a platbách cez POS terminál, sa podľa ECB väčšinou zlodeji pokúšajú uspieť s falšovanou, stratenou alebo ukradnutou kartou.

Slovensko je na tom podľa správy celkom dobre, podvody tvoria len 0,007 % zo všetkých platobných transakcií, čo je voči priemeru 0,041% dá sa povedať skvelé číslo. Podobne aj ostatné krajiny v regióne sú na tom podobne, aj v Česku,Poľsku, Maďarsku, či Chorvátsku je oveľa menej podvodov v porovnaní so všetkými transakciami ako je priemer krajín SEPA.

Platíte kartou? ECB má pre vás dve správy, dobrú a zlú

Ďalšou dobrou správou je, že počet podvodov má na Slovensku klesajúci trend. Oproti roku 2015 klesol počet kartových podvodov v roku 2016 o 13 %. Pre porovnanie, napríklad v Bulharsku ECB zaregistrovala vysoký nárast podvodov v roku 2016 oproti predchádzajúcemu roku, o 79 %, alebo v Maďarsku o 52 % či v Portugalsku o 44 %.

Je to len medziročné porovnanie, ak sa pozrieme na iný súbor údajov, vývoj medzi rokmi 2012 a 2016, vidíme ako sa miera podvodov zmenila vo všetkých platobných transakciách. To už je celkom znepokojujúci odkaz.
Platíte kartou? ECB má pre vás dve správy, dobrú a zlú