Menší podnikateľ na Slovensku strávi ročne 222 hodín byrokraciou

Pridajte názor  Zdroj:

1. 10. 2018 - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz INESS zaznamenal za uplynulých 12 mesiacov prevažne stagnáciu byrokracie na Slovensku u malých podnikateľov, nepatrný nárast vyvolalo len zavedenie pravidiel manažmentu osobných údajov GDPR.

V roku 2018 dosiahla byrokratická záťaž modelového podnikateľa na Slovensku (mikro firma so 4 zamestnancami, zaoberajúca sa kovovýrobou) 64 činností, na ktoré musí vynaložiť 222 hodín. Z toho 101,5 hodiny zabrali povinnosti spojené s bežnou prevádzkou, 83,5 hodiny činnosti späté so zamestnávaním, 26 hodín si vyžiadali iné činnosti a 11 hodín tvoril náklad legislatívnych zmien. Vyplýva to z výsledkov Byrokratického indexu Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS.

Podľa najnovšieho Byrokratického indexu činnosti späté s "bežnou prevádzkou" obsahovali napríklad platenie firemných daní (46 hodín), odpadové hospodárstvo (30 hodín), či rôzne certifikácie a povinné externé služby (22 hodín). Pri zamestnávaní je podľa indexu najnáročnejšia agenda miezd, daní a odvodov zamestnanca (41 hodín), nasledujú činnosti spojené s dodržiavaním zákonníka práce a oznamovacími povinnosťami (26 hodín) a regulácie týkajúce sa prijímania a prepúšťania zamestnancov zaberajú 16 hodín.

"Kvôli našej zmene metodológie merania sa prerušila kontinuita výsledkov s minulým rokom, no konštatujeme, že oproti roku 2017 prišlo k nárastu byrokracie na Slovensku. Ten je však vyvolaný jednorazovým nákladom vo výške 16 hodín, spôsobeným nábehom pravidiel manažmentu osobných údajov GDPR. Bez tejto zmeny miera byrokracie na Slovensku pre malého podnikateľa stagnovala, prišlo skôr k drobným zmenám, prípadne sa zmeny netýkali modelového podnikateľa," uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii riaditeľ Výskumného centra pre podporu podnikateľského prostredia INESS Martin Vlachynský.

Pri porovnávaní výsledkov so zahraničím však Slovensko podľa INESS zaznamenalo potešujúce výsledky, keď byrokracia v Českej republike dosiahla u modelového podnikateľa 233 hodín, v Litve 252 hodín a na Ukrajine až 469 hodín. "Najväčší priestor na zlepšenie vidíme na Slovensku v zredukovaní rôznych oznamovacích povinností, najmä voči Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, finančnej správe a iným. Podnikateľ je často nútený posielať neustále tie isté informácie, len v iných formách. Časovo veľmi nákladná je aj agenda odpadového hospodárstva, najmä v súvislosti s obalovými materiálmi," zhodnotil Martin Vlachynský.

V boji proti byrokracii na Slovensku za uplynulých 12 mesiacov INESS hodnotí kladne najmä prípravu propodnikateľských balíčkov z dielne Ministerstva hospodárstva SR, prípravu stratégie RIA 2020, ktorá by mala obmedziť byrokraciu už v jej zárodkoch - v legislatívnom procese, ale aj pripravované zjednodušenie získavania taxikárskych koncesií, ktoré by mohlo byť podľa INESS "lastovičkou" aj pre iné oblasti. Naopak, INESS hodnotí negatívne pokračujúce používanie "poslaneckých prílepkov", ktoré podľa inštitútu prevracajú logiku kvalitného legislatívneho procesu naruby, nekoordinovanú elektronizáciu (slovensko.sk vs portál finančnej správy), či "kĺzanie" reforiem po povrchu (napr. evidencia vozidiel).

Agentúra SITA vydá k správe aj zvukovú správu.