Investičné stratégie a ich polčas rozpadu

Diskusia 1  
Investičné stratégie a ich polčas rozpadu
Zdroj: A Wealth of Common Sense
Foto: getty images


1. 10. 2018 - Keď sme sa v škole učili o dinosauroch, opisovali nám ich ako pomalé, studenokrvné plazy bez výraznejšieho sfarbenia. Nový výskum ale ukázal, že množstvo dinosaurov sa v skutočnosti dokázalo pohybovať celkom svižne a mohli byť pokryté perím, s farebnosťou papagája. Vychádzajúc zo vzrastu boli asi teplokrvné.

Ak ste v 70-tych rokoch minulého storočia boli školálokm, na hodine chémie ste sa učili o 106 prvkoch periodickej tabuľky. Odvtedy bolo objavených ďalších 12 prvkov. Znamená to, že od vtedy je nových viac ako 10 % periodickej tabuľky. Každý, kto sa učil biológiu v 30-tych, 40-tych alebo 50-tych rokoch, musel vedieť, že ľudská bunka obsahuje 48 chromozómov. Výskum v roku 1956 dokázal, že ich je vlastne len 46.

Samuel Arbesman sa zaoberá myšlienkou zmien vo vedomostnej báze vo svojej vynikajúcej knihe Polčas rozpadu skutočností: Prečo všetko, čo vieme, má dátum vypršania platnosti. Znalosť je ako rádioaktivita. Ak sa pozriete na jediný atóm uránu, je veľmi nepredvídateľné kedy sa rozpadne a rozvinie sa jeho energia. Mohlo by dôjsť k rozpadu v ďalšej sekunde, alebo budete musieť sedieť a pozerať sa naň tisíce, alebo dokonca milióny rokov, než sa rozpadne.

Aj vedomosti majú polčas rozpadu, ale tiež trvanlivosť.

Výskumný pracovník Rong Tang sa pozrel na knihy z rôznych oblastí, aby zistil, ako dlho trvalo, než ich nahradili alebo aktualizovali.

Investičné stratégie a ich polčas rozpadu

Podobne by sme mali postupovať aj čo sa týka trhov. Nápady, stratégie, pravidlá a filozofie, ktoré sa kedysi považovali za železnú istotu, sa môžu časom stať prekonanými, odsúdenými na zánik. A v momente keď sa znalosti rozšíria medzi ľudí, trhy a investori sa prispôsobia, čo môže zmeniť výkon v budúcnosti.

Pozrime sa na príklad zo sveta vysokofrekvenčného obchodovania. Zisky v týchto často kritizovaných stratégiách klesli z 7,2 miliardy USD v roku 2009 pod hodnotu 1 miliardy USD v roku 2017. Alebo na stretégie Davida Swensena z Yale. Ten vydal svoju knihu Pioneering Portfolio Management: Nekonvenčný prístup k inštitucionálnym investíciám, v roku 2000. Jeho myšlienky boli v tom čase priekopnícke a netradičné. Dnes už väčšina veľkých neziskových organizácií prijala Swensenov prístup k alokácii aktív, a investujú okolo 60 % do alternatív.

Vzťah medzi výnosmi dividendových akcií a výnosmi dlhopisov, bol v investičnom svete považovaný za "fakt". Až do 50-tych rokov, kedy dlhopisy priniesli viac ako akcie. Bol to jasný signál, že je na čase na túto "skutočnosť" zabudnúť. Výnosy z dividendových akcií klesli pod výnos z dlhopisov v roku 1957, ale aj v rokoch 1907 a 1929. Akcie počas nasledujúcich desiatich rokov dosiahli rast 200 %. Tento signál ukázal, ako nesprávne sa pozeráme na svet vďaka niečomu, čo fungovalo v minulosti.

Investičné stratégie a ich polčas rozpadu

Komoditné futures boli považované za Svätý grál investícií – výnosy podobné akciám s malou koreláciou s akciovým trhom. Táto myšlienka zasiahla hlavný prúd v po roku 2000. Ale len málo ľudí si uvedomilo, že pred rokom 1990 nebolo investorom ani správcom fondov umožnené investovať do futures na komodity. Investori sa hrnuli do tejto oblasti bez toho aby vedeli, že tieto nástroje ich oberú o prémie pretože musia zaplatiť  poplatky za držanie. Výkonnosť komodít odvtedy nedosiahla podobné úrovne.

Ľudia vždy hovoria: toto funguje. Ale mali by hovoriť, toto fungovalo. V oblasti financií totiž neexistujú žiadne nemenné zákony. To by si mali uvedomiť hlavne tí, ktorí sú presvedčení, že vedia ako poraziť trh.

Pripravte sa, že bude horšie
Chuck Klosterman kedysi napísal: "Nemáme predstavu o tom, čo nevieme, alebo čo sa nakoniec naučíme, alebo čo by mohlo byť pravdivé, aj napriek našej neustálej neschopnosti pochopiť, čo touto pravdou je." Je to náročná úloha pre náš mozog, je ťažké zmeniť vlastné presvedčenie alebo mať v hlave dva konfliktné nápady súčasne. Bez ohľadu na oblasť, mali by ste dokázať akceptovať skutočnosť, že váš aktuálny postoj k téme sa v budúcnosti pravdepodobne preukáže ako nesprávny.

Buďte zvedaví
Darujte (si) knihu. Dobrú knihu. Určite to stojí za tie peniaze, ak vezmete do úvahy skutočnosť, že získate prístup k zhrnutiam mnohoročného výskumu, k myšlienkam a poznatkom z potenciálne stoviek rôznych zdrojov. Jedným zo spôsobov, ako sa vyhnúť vedomostnej izolácii, je neustále využívať túto úžasnú možnosť.

Predvoľba: skromnosť
Aj tí najbystrejší ľudia sa môžu na trhoch popáliť. Investovanie môže byť cvičením si pokory, pokiaľ k nemu nepristupujete s veľkou dávkou sebavedomia a pokory. Trhy sú jedným z mála miest v živote, kde sa dôvera môže obrátiť proti vám.