Podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach sa opäť znížil

Pridajte názor  Zdroj:

21. 9. 2018 - Kým ku koncu júna minulého roka bol podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach podielových fondov na úrovni 0,52 %, tak na konci júna tohto roka to bolo 0,25 %.

Podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach podielových fondov sa neustále znižuje. Ako ďalej informovala Národná banka Slovenska v štatistickom bulletine, ku koncu júna predstavoval ich podiel 0,25 %. Pred rokom na konci šiesteho mesiaca bol tento podiel na úrovni 0,52 %.

 

Najväčší podiel na celkových aktívach mali na konci júna zmiešané fondy s podielom 45,34 %. Nasledovali dlhopisové fondy, ktorých podiel bol 26,06 %. Na treťom mieste boli realitné fondy s podielom 18,47 %. Podiel akciových fondov predstavoval 7,35 %. Podiel kategórie ostatných fondov, medzi ktoré sú zaradené napríklad zaistené fondy, špeciálne fondy alternatívnych investícií, špeciálne fondy cenných papierov a špeciálne fondy profesionálnych investorov, bol na konci júna 2,53 %.

Na finančnom trhu SR je kolektívne investovanie zastúpené piatimi tuzemskými správcovskými spoločnosťami a jednou zahraničnou správcovskou spoločnosťou, pričom ku koncu júna mali v správe 88 tuzemských otvorených podielových fondov. Tuzemské správcovské spoločnosti sú Asset Management Slovenskej sporiteľne, IAD Investments, Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, Tatra Asset Management a VÚB Asset Management. Zahraničnou správcovskou spoločnosťou je ČSOB Asset Management.