Európske bankovníctvo má stále veľký problém s praním špinavých peňazí

Diskusia 1  
Európske bankovníctvo má stále veľký problém s praním špinavých peňazí
Zdroj: CNN
Foto: getty images


21. 9. 2018 - Najskôr to bola HSBC. Potom ING. Aktuálne Danske Bank. Nie je to preto, že predpisy Európskej únie proti praniu špinavých peňazí sú slabé. Je to z dôvodu, že ich dodržiavanie sa slabo vynucuje. Regulácia je roztrieštená a nekonzistentná.

HSBC sa v roku 2012 dohodla s americkými regulačnými orgánmi na zaplatení 1,92 miliardy dolárov pri obvinení z prania špinavých peňazí. Orgány uviedli, že HSBC umožnila najznámejším medzinárodným drogovým kartelom vyprať miliardy dolárov. Prípad vyvolal vlnu kritiky proti praniu špinavých peňazí a nutnosť reforiem na celom svete, a to aj v Európskej únii.

Ale podobných prípadov pribúda. ING odsúhlasila začiatkom tohto mesiaca, že holandským regulačným orgánom zaplatí 775 miliónov EUR po tom, čo pripustila, že slabou kontrolou umožnila zločincom pranie peňazí prostredníctvom svojich účtov.

Aktuálne musel odstúpiť generálny riaditeľ najväčšej banky v Dánsku po tom, čo sa ukázalo, že interné vyšetrovanie v Estónsku odhalilo veľké množstvo podozrivých účtov a transakcií.

"V niektorých krajinách existujú veľmi obmedzené sankcie a dozorné orgány na národnej úrovni si nie vždy robia svoju prácu," uviedla Laure Brillaudová, expertka na pranie špinavých peňazí z Transparency International. Hlavný problém tkvie v tom, že Európa nemá organizáciu, ktorá by sa zaoberala výhradne touto problematikou. Traja hlavní európski finanční regulátori majú len dvoch úradníkov na plný úväzok pre oblasť prevencie prania špinavých peňazí. Tým sa prevažná časť zodpovednosti presúva na národných regulátorov.

Európske bankovníctvo má stále veľký problém s praním špinavých peňazí

"Nedávne prípady v bankovom sektore ukázali, že tieto inštitúcie nie sú vždy kontrolované rovnako a nevyžadujú sa od nich rovnaké vysoké štandardy v rámci celej EÚ,"
uviedla Věra Jourová, eurokomisárka, ktorá ma na starosti otázky spravodlivosti a ochrany spotrebiteľov. "Náš systém je tak silný ako jeho najslabší článok," dodala. Ak špinavé peniaze vstúpia do bankového systému v jednej zo 28 krajín, môže sa ľahko po únii pohybovať. Európska komisia teraz navrhuje prísnejšie pravidlá upravujúce prácu národných organizácií pre kontrolu. Komisia chce, aby členské štáty EÚ zdieľali viac informácií a aby regulačné orgány a banky medzi sebou viac komunikovali.

Brillaudová uviedla, že sankcie uložené členským štátom EÚ, v ktorých sa preukáže pranie špinavých peňazí, by mohli viesť k lepšiemu dohľadu. Regulačné orgány tlačia banky, aby robili viac pre získavanie informácií o svojich klientoch a o zdrojoch ich bohatstva. Jonathan Peddie, partner Baker & McKenzie tvrdí, že že banky sa snažia implementovať účinné kontroly, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, najmä pokiaľ ide o zahraničných klientov. "Každý rozumie tomu, čo zákon hovorí, a každý chápe pozíciu, ktorú majú zastávať vzhľadom na riziko... ale vždy bolo veľmi ťažké splniť očakávania," povedal.