Nálada spotrebiteľov v eurozóne sa v septembri výrazne zhoršila

Diskusia 1  Zdroj:

20. 9. 2018 - Nálada spotrebiteľov v eurozóne v septembri prudko klesla a bola najhoršia za 15 mesiacov. Index spotrebiteľskej dôvery pre eurozónu padol v septembri na -2,9 bodu z -1,9 bodu v auguste, uviedla Európska komisia (EK) vo svojom prvom odhade.

Nálada spotrebiteľov v eurozóne v septembri prudko klesla a bola najhoršia za 15 mesiacov.

Index spotrebiteľskej dôvery pre eurozónu padol v septembri na -2,9 bodu z -1,9 bodu v auguste, uviedla Európska komisia (EK) vo svojom prvom odhade. Ekonómovia počítali so znížením indexu len na -2 body. Index sa dostal na najnižšiu úroveň od mája 2017, keď dosiahol -3,3 %.

Index spotrebiteľskej dôvery pre celú Európsku úniu v septembri klesol na -2,8 bodu z -1,8 bodu v predchádzajúcom mesiaci.