Pri výške invalidného dôchodku je rozhodujúce najzávažnejšie ochorenie

Diskusia 1  Zdroj:

20. 9. 2018 - Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách pri chorobách jednotlivých orgánov a systémov určuje zákon o sociálnom poistení podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách pri chorobách jednotlivých orgánov a systémov určuje zákon o sociálnom poistení podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca.

"Často sa stretávame s nespokojnosťou poistencov, ktorí žiadajú o invalidný dôchodok, že im nebolo uznané vyššie percento invalidity, hoci majú viacero vážnych ochorení. Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, teda percento invalidity, možno zvýšiť spolu najviac o ďalších 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. K 31. augustu 2018 Sociálna poisťovňa vyplácala 237.817 invalidných dôchodkov, v priemernej výške 368 eur (pri invalidite nad 70 %) a 203 eur (pri invalidite do 70 %)," povedal pre TASR hovorca poisťovne Peter Višváder.

Ako ďalej uviedol, posudkoví lekári Sociálnej poisťovne nemajú záujem poškodiť žiadateľa o invalidný dôchodok. Jeho stav posudzujú komplexne a vo vzájomných súvislostiach, pričom prihliadajú na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť. Jediným kritériom je klinický nález a výsledky odborných lekárskych a funkčných vyšetrení. Vždy teda postupujú na základe doložených lekárskych správ a nálezov v zdravotnej dokumentácii poistenca.

Zdravotný stav sa však vyvíja a môže sa časom zlepšiť, prípadne zhoršiť. Ak sa zhorší, v tom prípade má poistenec možnosť preukázať zhoršenie zdravotného stavu lekárskymi nálezmi a požiadať o znovuprehodnotenie % invalidity, alebo sa mu percento invalidity prehodnotí na najbližšej lekárskej kontrolnej prehliadke.