S rizikom rastú výnosy. Skutočne?

Diskusia 1  
S rizikom rastú výnosy. Skutočne?
Zdroj: monevator
Foto: getty images


20. 9. 2018 - Je to jedna zo základných poučiek v investovaní: vyššie riziko je prísľubom vyšších ziskov. Hoci to znie logicky, nie je to celkom tak.

Niekedy je vysoké riziko spojené s investíciami, ktoré nadpriemerné výnosy už na prvý pohľad ponúknuť ani nemôžu, prípadne je ich nadpriemerná výkonnosť krajne nepravdepodobná. Ani v prípade investícií, ktoré by nadpriemerné výnosy teoreticky ponúknuť mohli, nie je nič zaručené.

Problém tkvie v slove teoreticky. Keď niekto bude tvrdiť, že investície do akcií budú vynášať viac ako investície do štátnych dlhopisov, na mieste asi bude otázka, s akou pravdepodobnosťou a v akom časovom horizonte. Vynášať viac môžu, ale nemusia. Na finančných trhoch nikto nič nemôže garantovať.

S rizikom rastú výnosy. Skutočne?

Jeden príklad za všetky. Priemerné ročné zhodnotenie amerických a britských akcií bolo v 10-ročnom horizonte do konca krízového roka 2008 záporné, zatiaľ čo na dlhopisoch investori zarábali. Ani desať rokov však nie je maximum. Pod priemerným ročným výnosom z investovania do bondov je aj priemerné ročné zhodnotenie talianskych, nemeckých a japonských akcií v období od roku 1962. To je viac ako 55 rokov.

Investori síce môžu odhadovať budúci vývoj situácie na finančných trhoch, ale to, či boli ich odhady správne, dokážu zistiť až spätne. Odhadované zisky im teda do lona spadnúť môžu, ale nemusia.