Rozdiel medzi pohlaviami: Muži panikária, ženy investujú rozumne

Diskusia 3  
Rozdiel medzi pohlaviami: Muži panikária, ženy investujú rozumne
Zdroj: stashinvest.com;QZ
Foto: getty images


20. 9. 2018 - Ekonomická literatúra naznačuje, aké veľké rozdiely prevládajú medzi pohlaviami, pokiaľ ide o obchodovanie a investovanie. Kľúčovým záverom je, že skoro všetko na Zemi, vrátane finančných trhov, by fungovalo lepšie, ak by za ne prevzali zodpovednosť ženy.

V prospech žien hovoria opakované zistenia, že nežné pohlavie má nižšiu toleranciu voči finančnému riziku ako muži a robí inteligentnejšie a viac premyslené rozhodnutia o svojich investíciách. Ženy majú tendenciu byť menej súťaživé ako muži, ktorí sú schopní púšťať sa do boja aj vtedy, keď je pravdepodobné, že zvíťaziť nedokážu.

Napriek tomu, že v profesionálnom investičnom svete nie je veľký rozdiel vo výkonnosti na základe pohlaví, najmä ak porovnáme manažérov a manažérky amerických fondov, nový výskum naznačuje, že ženy na úrovni individuálneho investora môžu byť lepšími investormi ako muži. Napriek tomu čisté toky aktív do fondov spravovaných ženami sú nižšie ako v prípade mužov, najmä za prvý rok spravovania fondu. Zistenia, pochádzajúce z investičnej aplikácie Stash, navyše odstraňujú stereotypy týkajúce žien a ich akceptovania rizika.

Analýzou odpovedí od 640 000 používateľov, ktorí majú osobný investičný účet Stash, sa podarilo identifikovala rôzne oblasti, prečo sú ženy inteligentnejšími a spoľahlivejšími investormi. Skupinu vzoriek tvorili približne z jednej tretiny ženy a z dvoch tretín muži. Stash poznamenáva, že väčšina používateľov sú muži. Spracované údaje ukázali, že ženy investorky si s väčšou pravdepodobnosťou o sebe myslia, že majú averziu k riziku, než muži. Avšak, ich skutočné investičné správanie už počíta s takouto signifikantnou črtou.

Keď sa používatelia zaregistrujú do služby Stash, dostanú otázku, či akceptujú nízke, stredné alebo vysoké riziko pri investovaní svojich peňazí. V skúmanej vzorke sa takmer 90 % žien identifikovalo ako investor s nízkou alebo strednou toleranciou rizika. Rovnakú rizikovú toleranciu pri otvorení svojho účtu uviedlo len 75 % mužov. "Znamená to, že ženy používateľky aplikácie Stash seba vnímajú ako menej ochotné robiť rizikovejšie investície, rozhodnú sa pre menej volatilné akcie a ETF. Inými slovami hľadajú bezpečnejšie investície," povedala Alexandra Phelanová, vedúca výskumu Stash.

Rozdiel medzi pohlaviami: Muži panikária, ženy investujú rozumne

Údaje však vypovedajú aj niečo iné. Muži aj ženy majú v priemere päť rôznych investícií v portfóliu Stash a približne 50 % žien zvolilo investície s vyšším rizikom, rovnako ako muži. Podobne, tak ako muži, aj ženy majú zhruba rovnaké rozdelenie portfólia medzi ETF a akcie, od 85 % po 15 %.

"Zatiaľ čo sa ženy s väčšou pravdepodobnosťou identifikujú ako konzervatívne investorky, v praxi je počet mužov a žien, ktorí sú ochotní investovať do rizikovejších investícií, takmer identický," hovorí Phelanová.

Analýza Stash ukázala, ako sa používatelia aplikácie z radov mužov žien začnú správať úplne inak, keď sa na trhoch objaví neistota. Výskumný tím sa na správanie používateľov pozrel v dvoch mimoriadne nestálych dňoch pre trhy v tomto roku, 5 a 8 februára, keď veľké akciové indexy utrpeli značné straty. Stash tieto pohyby definuje ako korekciu. V tých dňoch muži spanikárili, v ich prípade šlo o 87 % vyššiu pravdepodobnosť, že sa investície zbavia, než u žien. Toto správanie pokračovalo v nasledujúcom týždni, pričom muži mali o 76 % vyššiu pravdepodobnosť, že investíciu predajú, ako ženy. "Ukázalo sa, že ženy sa v turbulentných dňoch správali rozumnejšie," uzatvára Stash vo svojej správe. "Predajom po poklese na trhu sa muži skutočne zasekli vo svojej strate. Trh sa odvtedy zotavil."

Samozrejme, je to len jedna štúdia od jednej spoločnosti. Mnohí muži sú vynikajúci, nadmieru úspešní investori. Mnoho žien niečo také nedokáže. Závery tejto štúdie by mali skôr pomôcť v otázke dôvery, ktorá dnes žiaľ mnohým ženám znemožňuje investovať.