Rozdiely v odmeňovaní: Ženy dostávajú menej, nielen na výplatu

Diskusia 1  
Rozdiely v odmeňovaní: Ženy dostávajú menej, nielen na výplatu
Zdroj: QZ
Foto: getty images


19. 9. 2018 - Napriek tomu, že plat je často jediný ukazovateľ úspechu zamestnanca, existuje aj možnosť, aby zamestnanec dostal podiel z finančnej hodnoty, ktorú pomáhajú vytvárať. Aj v takomto prípade sú ženy ukrátené.

V týchto dňoch zverejnená správa od spoločnosti Carta ukazuje, že ženy tvoria 35 % zamestnancov vlastniacich majetkové účasti vo firme. Ale držia iba 20 % tohto imania. Údaje, ktoré boli zostavené od 180 000 zamestnancov v 6 000 spoločnostiach ukazujú, že zamestnankyne vlastnia len 0,47 USD za každý dolár vlastného kapitálu, ktorý vlastnia ich mužskí kolegovia. To je opäť dôkaz známeho rozdielu v odmeňovaní žien a mužov, ktoré ukazujú, že ženy dostávajú pri každom doláre zarobenom mužmi len 0,82 dolára.

"Jeden z hlavných dôvodov, prečo existuje rozdiel v rovnosti pohlaví, je to, že ženy sú nedostatočne zastúpené vo vyšších funkciách, nie sú to zakladateľky spoločností ani vedúce pracovníčky," povedal Henry Ward, generálny riaditeľ Carta. "Je to veľká priepasť, vyriešenie tohto problému si bude vyžadovať určitý čas. Ale túto zmenu môžeme urýchliť, keď sa pozrieme na problém zhora dole, počnúc reštrukturalizáciou predstavenstva po vedúce tímy."

Rozdiely v odmeňovaní: Ženy dostávajú menej, nielen na výplatu

Na rozdiel od hotovosti, majetok - či už v nehnuteľnostiach alebo v vlastníctve spoločnosti - dokáže často časom zvyšovať svoju hodnotu. Prispieva k bohatstvu zamestnanca. To je dôvod, prečo sa ľudia v spoločnostiach ako Facebook a Twitter mohli stať milionármi zdanlivo cez noc, keď dostali príležitosť využiť svoje možnosti.

Ak sa ženy nedostanú rovnako ako muži k vlastníctvu spoločností, ktorú pomáhajú budovať, nemá to vplyv len na ich finančnú situáciu. Takéto vlastníctvo umožňuje zamestnancom získať druh bohatstva, ktorý prechádza z jednej generácie na druhú, čo podporuje vznik novej generácie podnikateľov a investorov.