Predseda ÚVO chce presadiť zriadenie detašovaných pracovísk úradu v krajoch

Diskusia 1  Zdroj:

16. 9. 2018 - Podľa Miroslava Hliváka je však zriadenie detašovaných pracovísk témou, ktorú treba v prvom rade riešiť s Ministerstvom financií SR, keďže to má vplyv na rozpočet úradu.

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák by chcel presadiť, aby počas jeho funkčného obdobia boli zriadené detašované pracoviská úradu v jednotlivých krajoch. Predseda ÚVO o tom informoval po pracovnom stretnutí zástupcov Generálnej prokuratúry SR, Úradu špeciálnej prokuratúry a krajských prokuratúr, ktoré bolo uplynulý týždeň v Tatrách, a na ktoré bol prvý raz pozvaný.

"Už v projekte, s ktorým som kandidoval na pozíciu predsedu úradu, som avizoval plán zriadenia detašovaných pracovísk úradu v krajoch. Som za to, aby úrad vytvoril kontaktné miesta a bol bližšie k občanom aj príslušným inštitúciám, vrátane krajských prokuratúr, pri pokrývaní nekalých praktík vo verejnom obstarávaní. Že takéto opatrenie je žiaduce a efektívne, o tom svedčí aj práca krajských prokuratúr priamo v regiónoch," priblížil svoje plány Hlivák.

Zároveň dodal, že zriadenie detašovaných pracovísk je témou, ktorú treba v prvom rade riešiť s Ministerstvom financií SR, keďže to má vplyv na rozpočet úradu.

Predseda úradu tiež vyzdvihol nový typ komunikácie Úradu pre verejné obstarávanie a Generálnej prokuratúry SR. "Čas ukazuje, že podpis spoločného memoranda s Generálnou prokuratúrou z marca 2018, prináša svoje výsledky. V praxi sa veľmi osvedčilo napríklad definovanie potrebných náležitostí vo vzájomných podaniach tak, aby ich naše inštitúcie dokázali rýchlo a efektívne preskúmať,“ povedal šéf ÚVO.