Výdavky na dávky nemocenského poistenia za sedem mesiacov medziročne stúpli o 55,6 mil. eur

Diskusia 1  Zdroj:

16. 9. 2018 - Najväčšia suma za január až júl tohto roka smerovala na vyplácanie nemocenských dávok, a to 234,7 mil. eur.

Sociálna poisťovňa (SP) vynaložila v januári až júli tohto roka na výplatu dávok nemocenského poistenia 383,8 mil. eur. Medziročne je to viac o 55,6 mil. eur. Najväčšia suma smerovala na vyplácanie nemocenských dávok, a to 234,7 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka výdavky na tieto dávky stúpli o 23,1 mil. eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení SP za január až júl tohto roka.

Za sedem mesiacov tohto roka sa medziročne zvýšili aj výdavky poisťovne na vyplácanie materskej dávky. Kým za január až júl vlaňajška boli na úrovni 107,1 mil. eur, počas januára až júla tohto roka na materské dávky smerovalo 138,4 mil. eur. Nárast výdavkov poisťovňa vykázala aj pri ošetrovnom. Výdavky na tieto dávky v sledovanom období predstavovali 10,7 mil. eur, čo je medziročne viac o 1,3 mil. eur.

Poisťovňa vyplatila za sedem mesiacov toho roka priemerne mesačne 31,3 tisíca materských dávok, pričom priemerná mesačná suma tejto dávky predstavovala 632,70 eura. Nemocenská dávka, ktorú vypláca poisťovňa počas dočasnej práceneschopnosti, dosiahla v priemere 260,30 eura mesačne. SP pritom vyplatila priemerne mesačne 129 tisíc nemocenských dávok. Priemerná výška ošetrovného, ktoré poisťovňa poskytuje za najviac 10 kalendárnych dní, tvorila 100,20 eura. Poisťovňa vyplácala za január až júl priemerne mesačne 15,3 tisíca dávok pri ošetrovaní člena rodiny.