ÚDZS eviduje 79 144 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne

Pridajte názor  Zdroj:

14. 9. 2018 - Ak chce poistenec zmeniť poisťovňu od budúceho roka, prihlášku musí podať do 30. septembra 2018

Možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu končí 30. septembra. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) informoval, že od 1. januára tohto roka aktuálne eviduje 79 144 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne (ZP) od budúceho roka. Do 20. novembra 2018 musí zdravotným poisťovniam oznámiť zoznam prihlášok, ktoré je možné potvrdiť ako platné.

Ak chce poistenec zmeniť poisťovňu od 1. januára 2019, prihlášku musí podať do 30. septembra 2018. Aktuálne prepoisťovacie obdobie začalo 1. októbra 2017 a končí 30. septembra 2018. To znamená, že ešte stále trvá. Poistenec, ktorý zmenil ZP, nemusí vrátiť preukaz poistenca.

Ak by podľa úradu poistenec nepodal prihlášku na zmenu ZP a zistí, že bol prepoistený bez jeho vedomia, mal by kontaktovať poisťovňu, do ktorej bol prepoistený. Ak požiadal o stornovanie prihlášky, pretože žiadnu nepodával a ZP jeho žiadosti nevyhovie, môže sa obrátiť na úrad, ktorý postup poisťovne preverí. V takomto prípade by mal úzko spolupracovať s úradom. ÚDZS však odporúča poistencom najprv kontaktovať ZP, od ktorej dostali preukaz poistenca.

Poistenec, ktorý si podal prihlášku na zmenu ZP, no rozhodne sa ostať v pôvodnej, môže vziať späť podanú prihlášku do 30. septembra tohto roka bez uvedenia dôvodu. Musí tak spraviť písomne v ZP, v ktorej mal podanú prihlášku. Poisťovňa musí žiadateľovi vyhovieť. Prihlášku možno podať iba v jednej poisťovni.