JPMorgan: Pripravte sa na ďalšiu krízu, môže spôsobiť najväčší sociálny konflikt za 50 rokov

Diskusia 23  
JPMorgan: Pripravte sa na ďalšiu krízu, môže spôsobiť najväčší sociálny konflikt za 50 rokov
Zdroj: businessinsider
Foto: getty images;SITA/AP


11. 9. 2018 - Stúpenci finančných trhov by možno povedali, že sme sa dokázali poučiť z krízy pred desiatimi rokmi. Sprísnili sa predpisy pre banky, aby sa predišlo riziku, ktoré by spôsobilo prepad trhu. Investori boli opakovane varovaní, aby tentoraz držali eufóriu pod kontrolou. Ale nová správa od JPMorgan naznačuje, že aj napriek všetkým snahám, sa tu objavuje opäť známy nepriateľ proti harmónii na trhoch. Nedostatok likvidity.

V roku 2008 banky ponúkali produkty pre nehnuteľnosti s prehnaným pákovým efektom. Následná kríza likvidity v týchto nástrojoch poznačila bilancie bánk. Tentoraz sa veci majú inak, ale investori čelia podobnému nedostatku kapitálovej manévrovateľnosti. Vyhliadka je tak strašná, že banka JPMorgan vypracovala trhový "crash" plán s názvom "Veľká kríza likvidity".

"Hlavným atribútom budúcej krízy budú pravdepodobne vážne narušenia likvidity, ktoré sú výsledkom vývoja trhu od poslednej krízy," napísal Marko Kolanovic, kvantitatívny a derivátový stratég JPMorgan.

Ako sa dnešná situácia na trhu v oblasti likvidity líši od prasknutia hypotékárnej bubliny y pred 10 rokmi?

Prechod od aktívneho investovania k pasívnym stratégiám
JPMorgan poznamenáva, že trh s fondmi obchodovateľnými na burze (ETF) sa celosvetovo zvýšil na 5 biliónov dolárov, čo predstavuje nárast oproti roku 2008 o 800 miliárd dolárov. Hoci ide o skvelú správu pre poskytovateľov týchto ETF, v skutočnosti je pre trh ťažšie predchádzať a zotavovať sa zo slabých období. Presmerovanie dvoch biliónov dolárov z aktívnych a hodnotových do pasívnych stratégií od momentu poslednej krízy eliminovalo veľké množstvo aktív, ktoré by boli pripravené kúpiť lacné verejné cenné papiere a zastaviť krízu na trhu, povedal Kolanovic.

JPMorgan: Pripravte sa na ďalšiu krízu, môže spôsobiť najväčší sociálny konflikt za 50 rokov

Rastúci objem aktív riadených stratégiami obchodovaných na "autopilota"

Takzvané pasívne investičné nástroje predstavujú problém s efektívnosťou trhu, pretože sú cenovo necitlivé. Keďže sa tešia čoraz väčšej popularite, dokázali potlačiť tradičné hodnotenia. Kolanovic vychádza z toho, že tieto stratégie sa spoliehajú na dynamiku a volatilitu aktív pri určovaní miery rizika. "Trhový šok by spôsobil, že tieto stratégie sa programovo prepnú do obmedzenia predaja." Inými slovami, situáciu ešte zhoršujú.

Zmena trhových trendov
Kolanovic tvrdí, že nárast miery spoliehania sa na tvorcov trhových programov zvýšil riziko kolapsu. Podľa neho, v turbulentných obdobiach počítače dokážu ovplyvniť hlavné indexy, ako napríklad S&P 500, pretože tieto pasívne subjekty sa viac spoliehajú na zacielenie na volatilitu ako na oceňovanie."Tento trend posilňuje dynamiku a znižuje každodennú volatilitu, ale zvyšuje riziko krízy, otrasov, aké sme zaznamenali v menšom rozsahu v máji 2010, v októbri 2014 a v auguste 2015," povedal Kolanovic.

JPMorgan: Pripravte sa na ďalšiu krízu, môže spôsobiť najväčší sociálny konflikt za 50 rokov

Miera rizika portfólia

Dlhopisy predstavujú historicky bezpečné zaistenie proti slabému trhu s akciami. Keď sa akcie dostanú do problémov, investori sa jednoducho obrátia k fixnému príjmu. Ale podľa Kolanovica sa takéto hedžové zabezpečenie stráca kvôli nízkym úrokovým sadzbám a masívnym bilanciám centrálnych bánk, spojením čoho sú dlhopisy menej atraktívne. Zároveň argumentuje, že volatilita je nepresná mierka portfóliového rizika, najmä ak sa berie do úvahy len sama o sebe. "Veľmi drahé aktíva majú často veľmi nízku volatilitu a napriek tomu sú dokonale bezpečné," povedal.

Súkromné ​​aktíva nesú vysoké riziko likvidity
Kolanovic poznamenáva, že v priebehu posledných 20 rokov množstvo peňazí vyčlenených pre verejný kapitál klesá, ale súkromný majetok rastie. To môže byť problém. "Na rozdiel od trhu s verejnými hodnotovými aktívami môže byť počas krízy zasiahnutá likvidita súkromného majetku na oveľa dlhší čas," povedal.

Nadmerné oceňovanie
Tradičné hodnotenie pomocou ukazovateľa P/E (pomer trhovej ceny akcie k čistému zisku na 1 akciu za dané obdobie) sa vytráca. "Po veľkých amerických fiškálnych stimuloch silný rast ziskov znížil oceňovanie akcií na dlhodobé priemerné úrovne. Napriek priaznivejšiemu zhodnoteniu, akciové trhy tomu nemusia zodpovedať ak by pokračovalo uťahovanie menovej politiky. Najmä ak by sprísňobanie sprevádzal toxický populizmus a obchodné vojny."

JPMorgan: Pripravte sa na ďalšiu krízu, môže spôsobiť najväčší sociálny konflikt za 50 rokov

Nárast protekcionizmu a obchodných vojen

"Najväčším rizikom obchodných vojen je ich oneskorený vplyv. Kombinácia oneskoreného dopadu rastúcich úrokových sadzieb a krízy svetového obchodu má potenciál stať sa katalyzátorom ďalšej trhovej krízy a hospodárskej recesie," píše Kolenovic.

Najhoršie sociálne napätie od roku 1968
Pokiaľ ide o finančné špecifické dôsledky krízy likvidity, JPMorgan posúdila aj jej spoločenský dosah. Banka prirovnáva vzostup internetu a sociálnych médií k televíznemu spravodajstvu a investigatívnej žurnalistike, ktorá odštartovala politickú debatu okolo vojny vo Vietname. "Podobne ako v roku 1968, internet dnes poskytuje mladým neobmedzený prístup k informáciám o prekvapujúco podobnom rozsahu problémov. Okrem informácií poskytuje internet platformu pre rôzne sociálne skupiny, aby sa stali sebavedomejšími, polarizovanejšími a organizovanejšími." Táto zmienka o polarizácii opätovne potvrdzuje názor JPMorgan, že spoločenské napätie v čase krízy stúpa. Banka pripomína americké prezidentské voľby, či referendum o Brexite. Nakoniec, ak dôjde k vážnym nepokojom, každá stávka skončí prehrou. A to sa musí rozšíriť oveľa ďalej než len na trhy.

JPMorgan: Pripravte sa na ďalšiu krízu, môže spôsobiť najväčší sociálny konflikt za 50 rokov