Každý druhý dospelý Slovák neinvestuje svoje peniaze

Diskusia 8  
Každý druhý dospelý Slovák neinvestuje svoje peniaze
Zdroj:

6. 9. 2018 - Pritom až 74 % Slovákov dokáže mesačne z rodinného rozpočtu odložiť aspoň 20 eur.

Každý druhý dospelý Slovák neinvestuje svoje peniaze. Slováci si totiž myslia, že na investície nemajú dostatok peňazí. Prieskum UniCredit Bank o investovaní Slovákov pritom ukazuje opak. Vďaka posilňujúcej ekonomike a rastúcim platom až 74 % Slovákov dokáže mesačne z rodinného rozpočtu odložiť aspoň 20 eur z voľných peňazí na investície. Takmer polovica Slovákov (49 %) tvrdí, že nerozumie investovaniu.

Z prieskumu ďalej vyplynulo, že len 19 % Slovákov nemá v rodinnom rozpočte priestor ušetriť ani euro. “Naopak, zvyšní neinvestujúci respondenti sú podľa vlastných slov bez problémov schopní z voľných peňazí dať nabok aspoň 20 eur mesačne, desatina dokonca cez 200 eur,“ komentovala výsledky prieskumu hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková.

Tretina Slovákov sa v súvislosti s investíciami obáva, že by prišli o svoje peniaze. Slováci si často mýlia investovanie do podielových fondov s rizikovým špekulatívnym investovaním na burzách. Klienti bánk preferujú investície do podielových fondov a majú široko diverzifikované portfóliá, čo znižuje ďalšie riziká plynúce z kolísania trhov. Klient si navyše môže podľa svojho postoja k riziku vybrať vlastnú investičnú stratégiu.

Prieskum Investície v slovenských rodinách realizovala pre UniCredit Bank agentúra Ipsos prostredníctvom online nástroja Instant Research v júli 2018 na reprezentatívnej vzorke 1 050 Slovákov.