Colníci preverujú subjekty podozrivé z uplatnenia nadmerných odpočtov DPH

Diskusia 2  Zdroj:

20. 8. 2018 - Colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) preverujú tri subjekty so sídlom v Bratislave, ktoré sú podozrivé z uplatnenia neoprávnených nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty (DPH).

Colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) preverujú tri subjekty so sídlom v Bratislave, ktoré sú podozrivé z uplatnenia neoprávnených nadmerných odpočtov dane z pridanej hodnoty (DPH). Svojím nezákonným konaním mali spôsobiť škodu vo výške 153.000 eur.

Kriminalisti finančnej správy v uplynulých dňoch vypočuli v sídlach spoločností tri osoby. Vo firmách figurujú ako konatelia nastrčené osoby, tzv. "biele kone", zo Zvolena a okolia. Konatelia preverovaných spoločností nemali vedomosť o tom, že sú konateľmi. KÚFS počas preverovania zaznamenal nový spôsob trestnej činnosti na úseku DPH - uplatňovanie neoprávnených nadmerných odpočtov DPH v nízkych sumách na viacero obchodných spoločností. V nich figurujú nastrčené osoby prevažne zo slabších sociálnych pomerov, aby unikli pozornosti finančnej správy.

Na podnet KÚFS sa začali daňové kontroly zamerané na oprávnenosť uplatnenia nadmerných odpočtov DPH a ďalšie preverovanie. Tieto spoločnosti si od polovice roka 2016 mali v nízkych sumách neoprávnene uplatniť nadmerné odpočty DPH na základe mesačných daňových priznaní vo výške približne 1500 eur.

Celková škoda, ktorá vznikla štátnemu rozpočtu SR vyplatením týchto nadmerných odpočtov, predstavuje sumu 153.000 eur. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom za daňový podvod sadza od 1 do 5 rokov.

TASR informovala hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.