Rockefeller, Gates či Stalin: 10 najbohatších ľudí všetkých čias

Diskusia 12  
Rockefeller, Gates či Stalin: 10 najbohatších ľudí všetkých čias
Zdroj: Time
Foto: SITA,TASR/AP;YT/ Bodleian Library Oxford;alux


20. 8. 2018 - Kto mal viac peňazí, Rockefeller alebo Čingischán? Na pomerne jednoduchú otázku sa hľadá odpoveď veľmi ťažko.

Množstvo rebríčkov vypovedá o abnormálnom bohatstve niektorých jednotlivcov, ale ako by toto poradie najbohatších ľudí vyzeralo, ak by sme chceli mať záber na čo najväčšie časové rozpätie? K tomu potrebujete osloviť nielen ekonómov, ale aj zástupcov akademickej obce, historikov. Aj tak je stále veľmi náročné porovnávať mieru bohatstva v celej škále časových období a ekonomických systémov. Preto aj tento rebríček, je len diskutabilným pokusom o zoznam najbohatších ľudí z pohľadu času.


10. Džingischán (Temüdžin)
Žil: 1162-1227
Krajina: Mongolská ríša
Bohatstvo: Množstvo ovládnutého územia

Rockefeller, Gates či Stalin: 10 najbohatších ľudí všetkých čias

Ide nepochybne o jedného z najúspešnejších vojenských vodcov všetkých čias. Pod jeho vedením sa Mongolská ríša rozšírila od Číny až po Európu, čím sa stal vládcom najväčšieho impéria v ​​histórii. Avšak napriek svojej veľkej moci, sa o ňom hovorí skôr ako veľkorysom a štedrom panovníkovi. "Jedným zo základov jeho úspechu bolo aj to, že dokázal zdieľať korisť spolu s vojakmi a veliteľmi," hovorí Morris Rossabi, historik na Queens College. Jack Weatherford, autor publikácie o Džingischánovi, vysvetľuje, že mongolskí vojaci, na rozdiel od mnohých iných armád, pre seba nič nerabovali, Keď nejakú oblasť dobyli, všetko sa spísalo oficiálnymi úradníkmi a neskôr rozdelilo medzi armádu a rodiny bojovníkov. Aj samotný Džingischán dostával podiel z koristi, ale na tom nezbohatol. "Nevybudoval žiaden palác pre seba ani pre rodinu, žiaden chrám, žiadnu hrobku ani dom," hovorí Weatherford. "Narodil sa v jurte a v tej aj dokonal. Po svojej smrti jeho telo zabalili do plátna a uložili do hrobu, atak ako každého."

9. Bill Gates
Rok: 1955 - súčasnosť
Krajina: Spojené štáty americké
Bohatstvo: 78,9 miliárd dolárov

Rockefeller, Gates či Stalin: 10 najbohatších ľudí všetkých čias

Patrí k najbohatším žijúcim ľuďom, aj keď sa na čelnej pozícii rebríčka Forbes objavujú už aj iné tváre. Časopis odhaduje súčasné čisté imanie zakladateľa spoločnosti Microsoft na 94,7 miliardy dolárov. S 112 miliardami ho už preskočil Jeff Bezos, zakladateľ Amazonu. So svojou manželkou Melindou predsedá nadácii Bill & Melinda Gates, najväčšej súkromnej charitatívnej nadácii na svete, ktorej sa podarilo úspešne osloviť niekoľko majetných ľudí, aby svoje bohatstvo ešte pred smrťou rozdali.
 

8. Alan Rufus (Alan Červený)
Žil: 1040 - 1093
Krajina: Anglicko
Bohatstvo: 194 miliárd dolárov

Rockefeller, Gates či Stalin: 10 najbohatších ľudí všetkých čias

Synovec Williama Dobyvateľa, Rufus sa pripojil k svojmu strýkovi v ťažení proti Normanom. Keď zomrel, mal 11 000 libier, podľa Philipa Beresforda a Bill Rubinsteina, autorov publikácie Najbohatší z bohatých. V tom čase to predstavovalo 7 % HDP Anglicka, ekvivalent pre rok 2014 by sa rovnal 194 miliardám dolárov.

7. John D. Rockefeller
Žil: 1839-1937
Krajina: Spojené štáty americké
Bohatstvo: 341 miliárd dolárov

Rockefeller, Gates či Stalin: 10 najbohatších ľudí všetkých čias

Rockefeller začal investovať do ropného priemyslu v roku 1863 a do roku 1880 jeho spoločnosť Standard Oil kontrolovala 90 % americkej výroby ropy. Podľa jeho nekrológu v New York Times mal Rockefeller približne 1,5 miliardy dolárov, ako to vyplýva z jeho federálneho daňového priznania právnických osôb z roku 1918 a odhadov jeho celkového majetku. Je to ekvivalent takmer 2 % americkej ekonomickej produkcie v danom roku. V roku 2014 by to znamenalo 341 miliárd dolárov.

6. Andrew Carnegie
Žil: 1835-1919
Krajina: Spojené štáty americké
Bohatstvo: 372 miliárd dolárov

Rockefeller, Gates či Stalin: 10 najbohatších ľudí všetkých čias

Rockefeller plnil stránky novín, ale Andrew Carnegie, škótsky prisťahovalec, ktorý predal svoju spoločnosť US Steel J.P. Morgan za 480 miliónov dolárov v roku 1901, radšej pozornosť nevyhľadával. Suma ktorú zinkasoval sa v tom čase rovnala približne o 2,1 % amerického HDP, v prepočte na rok 2014 by to predstavovalo 372 miliárd dolárov.

5. Josif Vissarionovič Stalin
Žil: 1878-1953
Krajina: ZSSR
Bohatstvo: Kompletná kontrola národa s 9,6 % svetového HDP

Rockefeller, Gates či Stalin: 10 najbohatších ľudí všetkých čias

Stalin je nezvyčajnou postavou v moderných ekonomických dejinách. Diktátor s absolútnou mocou, ovládal jednu z najväčších ekonomík na svete. Aj keď je prakticky nemožné oddeliť Stalinovo bohatstvo od bohatstva Sovietskeho zväzu, jeho jedinečná kombinácia ekonomickej sily a úplnej kontroly ZSSR viedli viacerých ekonómov, aby ho nominovali za jedného z najbohatších ľudí všetkých čias. Údaje z OECD ukazujú, že v roku 1950, tri roky pred smrťou Stalina, ZSSR tvoril zhruba 9,5 % svetovej ekonomickej produkcie. Z pohľadu roka 2014 by sa táto úroveň výroby rovnala takmer 7,5 biliónom dolárov. Samozrejme tieto peniaze nepatrili priamo k Stalinovi, ale mohol z akéhokoľvek dôvodu využiť sovietsku ekonomickú silu. "Mohol mať všetko, čo chcel, ovládal bohatstvo krajiny " hovorí George O. Liber, profesor histórie z Alabamskej univerzity v Birminghame. "Ovládal šestinu zemského povrchu bez akejkoľvek kontroly." Niet pochýb o tom, že jeho osobný hospodársky vplyv je v nedávnej histórii bezkonkurenčný.

4. Akbar I
Žil: 1542-1605
Krajina: India
Bohatstvo: Ovládal impérium s 25 % svetového HDP

Rockefeller, Gates či Stalin: 10 najbohatších ľudí všetkých čias

Najväčší cisár indickej dynastie Mughalov, Akbar, ovládal ríšu, ktorá pokrývala približne jednu štvrtinu globálnej ekonomickej produkcie. Fortune cituje ekonomického historika Angusa Maddisona, ktorý špekuluje, že indický HDP na obyvateľa pod Akbarom je porovnateľný s Anglickom, ale s "vládnucou triedou, ktorej extravagantný životný štýl prevyšuje život európskej spoločnosti". Toto tvrdenie, že indická elitná trieda je bohatšia ako ich kolegovia na západe, je podporená údajmi ekonóma Branka Milanoviča, ktorého výskum ukazuje, že dynastia Veľkí Moguli bola jednou z najefektívnejších impérií všetkých čias pri získavaní bohatstva od obyvateľstva.

3. Cisár Shenzong
Žil: 1048 -1085
Krajina: Čína
Bbohatstvo: Ovládal impérium s 25 až 30 % svetového HDP

Rockefeller, Gates či Stalin: 10 najbohatších ľudí všetkých čias

Čínska dynastia Song (960 - 1279) bola jednou z ekonomicky najsilnejších ríš a všetkých čias. Podľa profesora Ronalda A. Edwardsa, čínskeho ekonomického historika dynastie Song na univerzite v Tamkang, tento národ dokázal pokryť 25 až 30 % svetovej hospodárskej produkcie počas svojho vrcholného obdobia. Bohatstvo impéria pochádzalo z technologických inovácií a extrémnych zručností v oblasti výberu daní, o ktorom Edwards hovorí, že boli pred európskymi vládami stovky rokov. Profesor tiež poznamenal, že vláda dynastie Song bola vysoko centralizovaná, čo znamenalo, že cisár mal obrovskú kontrolu nad celým hospodárstvom.

2. Gaius Octavius, neskôr Gaius Iulius Caesar
Žil: 63 pred Kristom – 14 po Kristovi
Krajina: staroveký Rím
Bohatstvo: 4,6 bilióna dolárov

Rockefeller, Gates či Stalin: 10 najbohatších ľudí všetkých čias

Augustus Caesar stál na čele impéria, ktoré predstavovalo 25 až 30 % svetovej ekonomickej produkcie. Podľa profesora histórie na Stanforde, Iana Morrisa, mal Augustus v určitom čase osobný majetok zodpovedajúci jednej pätine jeho ekonomiky. Toto bohatstvo by v roku 2014 predstavovalo približne 4,6 bilióna dolárov. "V istej chvíli mu patril celý Egypt," dodáva Morris.

1. Mansa Musa
Žil: 1280-1337
Krajina: Mali
Bohatstvo: Väčšie, než by to ktokoľvek vedel opísať

Rockefeller, Gates či Stalin: 10 najbohatších ľudí všetkých čias

Africký panovníl, kráľ Timbuktu, sa často označuje za najbohatšiu osobu všetkých čias. Podľa profesora histórie Ferrum College, Richarda Smitha, patrilo západoafrické kráľovstvo Musa pravdepodobne k najväčším producentom zlata na svete a to v čase, kedy bolo zlato obzvlášť vysoko cenené. Smith hovorí, že za jeden rok dokázali pravdepodobne vyťažiť približne jednu tonu. Záznamy o bohatstve panovníka Musu sú veľmi ojedinelé, ak vôbec nejaké existujú. Niektoré historky o jeho slávnej púti do Mekky, počas ktorej míňal takým spôsobom, že spôsobili menovú krízu v Egypte, spomínajú desiatky tiav, z ktorých každý nesie stovky libier zlata. Alebo že jeho armáda pozostávala z 200 000 mužov, vrátane 40 000 lukostrelcov. Rudolph Ware, profesor histórie na univerzite v Michigane, tvrdí, že to bol najbohatší človek, akého kto kedy videl. Zachovali sa obrázky, na ktorých drží zlaté žezlo na zlatom tróne, na hlave má zlatú korunu. "Predstavte si maximálne množstvo zlata, koľko by podľa vás ľudská bytosť mohla vlastniť a zdvojnásobte ho. Keď už nikto nevie pochopiť vaše bohatstvo, znamená to, že ste dosť bohatí.“ Napriek tomu sa traduje, že Mansa Musa vlastnil v prepočte na dnešné peniaze viac ako 7,8 bilióna eur.