Pre úsek Nord Stream 2 v dánskych vodách požiadali o alternatívnu trasu

Diskusia 1  Zdroj:

10. 8. 2018 - Spoločnosť realizujúca výstavbu plynovodu sa tak rozhodla pre neochotu dánskeho parlamentu vydať povolenie na to, aby plynovod prechádzal cez Baltské more východne od ostrova Bornholm.

Spoločnosť realizujúca projekt plynovodu Nord Stream 2, ktorej majoritným vlastníkom je ruská štátna plynárenská firma Gazprom, požiadala o alternatívu trasu cez dánske teritoriálne vody. Plynovod má prepravovať ruský zemný plyn popod Baltské more do Nemecka. Spoločnosť sa tak rozhodla pre neochotu dánskeho parlamentu vydať povolenie na to, aby plynovod prechádzal cez Baltské more východne od ostrova Bornholm.

Aj alternatívna trasa má prechádzať cez oblasť, ktorá je exkluzívnou ekonomickou zónou Dánska. Jej schválenie si však nevyžaduje hlasovanie v parlamente, ale súhlas dánskeho energetického úradu. Ten uviedol, že žiadosť prijal a bude sa ňou zaoberať. Pôvodná trasa plynovodu mala prechádzať 140 kilometrov cez dánske vody. Alternatívna trasa je dlhá 175 kilometrov. Ostatné krajiny v regióne, a to Švédsko, Fínsko a Nemecko, tento rok povolenia pre výstavbu plynovodu Nord Stream 2 vydali.