Priemysel v SR v júni ochránili pred červenými číslami automobilky

Diskusia 2  Zdroj:

10. 8. 2018 - Slovenský priemysel v júni ochránili pred červenými číslami automobilky. Uviedol to v komentári k júnovej priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Slovenský priemysel v júni ochránili pred červenými číslami automobilky. Uviedol to v komentári k júnovej priemyselnej produkcii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

"Dôvody slabšieho výkonu priemyslu v júni treba hľadať v nižšom výkone menej exportne závislých odvetví (nábytok, textil), problémoch hutníckeho priemyslu s dodávkami železnej rudy a v pretrvávajúcom poklese energetiky a ťažby. Naopak, priemysel ťahali nahor podľa očakávaní najmä automobilky," priblížil.

Spomalenie rastu spracovateľského priemyslu sa podľa neho čiastočne očakávalo, keď problémy s dodávkami železnej rudy z Ukrajiny hlásila časť slovenského hutníckeho priemyslu. Hutníci neboli podľa neho ani zďaleka jediní, ktorým jún nepriniesol veľa radosti. Dlhodobo sa nedarí výrobcom spotrebnej elektroniky. V júni sa k nim však pridala aj druhá časť elektrotechnického priemyslu – výroba elektrických zariadení, ktorých produkcia sa medzimesačne výraznejšie znížila a medziročne rástla už len o zanedbateľných 0,3 %.

"Priemysel tak pred červenými číslami zachraňoval (podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch) najmä automobilový a čiastočne aj chemický priemysel. Automobilový priemysel síce medzimesačne už svoju výrobu citeľnejšie nezvyšoval, avšak minuloročný dvojtýždňový štrajk vo VW znížil porovnávaciu bázu, a tak sa dynamika jeho medziročného rastu zrýchlila z 8,1 % na 10,4 %," podčiarkol.

Nálada v slovenskom priemysle podľa Koršňáka ostáva relatívne dobrá. "Aj v nasledujúcich mesiacoch by sa tak mal slovenský priemysel držať na rastovej trajektórii, ktorú v závere roka začne zvýrazňovať aj nový závod na výrobu áut (Jaguár Land-Rover). Ťahúňom priemyslu bude jednoznačne automobilový priemysel. Hlavným rizikom pre slovenský priemysel ostáva možná eskalácia obchodného napätia medzi USA a EÚ do otvorenej obchodnej vojny. V letných mesiacoch medziročné porovnanie už tradične môžu rozkývať posuny v dovolenkách," dodal Koršňák.

Aj podľa analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej hlavným ťahúňom priemyselnej produkcie SR ostala produkcia áut, ktorá medziročne vzrástla o 10,4 %. Na druhom mieste bola výroba koksu a rafinovaných ropných produktov. "Fundamenty priemyslu ostávajú priaznivé a sentiment v slovenskom priemysle je pomerne dobrý. Výhľad našich hlavných obchodných partnerov - najmä eurozóny - ostáva napriek miernym negatívnym rizikám slušný. Medzi riziká patrí hlavne zavádzaný protekcionizmus a potenciálna eskalácia obchodnej vojny," doplnila Muchová.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že priemyselná produkcia v júni 2018 medziročne vzrástla o 2,1 %. Vývoj ovplyvnil rast v priemyselnej výrobe o 2,8 % a pokles v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,7 % a v ťažbe a dobývaní o 4 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v júni 2018 oproti máju 2018 nezmenila.