Priemerná mzda v informačných a komunikačných činnostiach v júni medziročne stúpla o 13,3 %

Diskusia 1  Zdroj:

10. 8. 2018 - Ako informoval Štatistický úrad SR, rástla aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,8 % na 469 eur, vo veľkoobchode o 9,3 % na 991 eur, v ubytovaní o 9,2 % na 735 eur, v stavebníctve o 7,4 % na 730 eur a v maloobchode o 5,7 % na 726 eur.

Priemerná nominálna mesačná mzda sa v júni tohto roka medziročne zvýšila v informačných a komunikačných činnostiach o 13,3 % a dosiahla 1 893 eur. Ako informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR, rástla aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 9,8 % na 469 eur, vo veľkoobchode o 9,3 % na 991 eur, v ubytovaní o 9,2 % na 735 eur, v stavebníctve o 7,4 % na 730 eur a v maloobchode o 5,7 % na 726 eur. Nárast vykázala aj v doprave a skladovaní o 5,7 % na 1 001 eur, vo vybraných trhových službách o 5,2 % na 960 eur, v priemysle o 4,7 % na 1 131 eur a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,5 % na 1 005 eur.

Priemerná reálna mesačná mzda v júni tohto roka medziročne vzrástla v informačných a komunikačných činnostiach o 10,2 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7 %, vo veľkoobchode o 6,5 %, v ubytovaní o 6,4 %, v stavebníctve o 4,5 %, v maloobchode o 2,9 %, v doprave a skladovaní o 2,8 %, vo vybraných trhových službách o 2,3 %, v priemysle o 1,8 %. Klesla len v predaji a oprave motorových vozidiel, a to o 2,3 %.

V priemere za prvý polrok tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 sa mzda zvýšila v informačných a komunikačných činnostiach o 9,8 % a dosiahla 1 896 eur, v ubytovaní o 8,1 % na 705 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,7 % na 460 eur, vo veľkoobchode o 6,9 % na 948 eur, v maloobchode o 6,8 % na 709 eur, v priemysle o 6,3 % na 1 081 eur, v stavebníctve o 6,3 % na 689 eur, vo vybraných trhových službách o 4,9 % na 925 eur, v doprave a skladovaní o 4,7 % na 930 eur a v predaji a oprave motorových vozidiel o 3,4 % na 987 eur.

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v informačných a komunikačných činnostiach o 7 %, v ubytovaní o 5,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,1 %, vo veľkoobchode o 4,3 %, v maloobchode o 4,2 %, v priemysle a v stavebníctve zhodne o 3,6 %, vo vybraných trhových službách o 2,2 %, v doprave a skladovaní o 2 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,8 %.