Kultúra investovania: Negatívne skúsenosti viedli Slovákov k strate dôvery v kapitálové trhy

Diskusia 2  
Kultúra investovania: Negatívne skúsenosti viedli Slovákov k strate dôvery v kapitálové trhy
Zdroj: HOR
Foto: TASR/Martin Baumann;Tomáš Halász


11. 8. 2018 - Private equity a rizikový kapitál sa na Slovensku udomácňujú pomaly a opatrne.

Podľa štatistiky organizácie Invest Europe, ktorá zastrešuje poskytovateľov Venture kapitálu (rizikového kapitálu) v Európskych krajinách sa na financovanie podnikov formou Private Equity v regióne Strednej a Východnej Európy za rok 2017 vyzbieralo 1,26 miliardy Eur. Je to až o46% viac ako v roku 2016. Rast objemu vyzbieraných zdrojov od investorov v regióne Strednej a Východnej Európy je rýchlejší v porovnaní s celoeurópskym priemerom, kde sa oproti roku 2016 vyzbieralo do fondov s týmto zameraním len o 12% viac.

Ešte rýchlejšie než zbieranie fondov rástli činnosti spojené s investičnými aktivitami. V priamom poskytovaní Private Equity zdrojov pre podniky a firmy zo Strednej a Východnej Európy sa do podnikov dostalo v roku 2017 až 3,5 miliardy Eur. Tento objem znamenal až 113% - ný nárast oproti roku 2016.

Obraz Slovenska ako krajiny z tohto „horúceho“ regiónu na kontinente je však vcelku neveselý. Ak by sme mali povedať, koľko z týchto rekordných čísiel sa uplatnilo na Slovensku tak musíme skonštatovať, že sme hlboko po podielom 1 %. Regionálnym lídrom je Poľsko, v ktorom sa z balíka 3,5 miliardy v roku 2017 preinvestovalo až 71%. S veľkým odstupom nasleduje Rumunsko so 14% a Maďarsko na treťom mieste si odhryzlo 6% z koláča.

Private Equity sa v roku 2017 podľa uvedenej správy Invest Europe začalo angažovať v 257 firmách, ktoré takto získali prostriedky na nové investície a rozvoj. Sektorovo je najzaujímavejšou oblasťou v súčasnosti maloobchod a spotrebiteľské služby. Do tohto sektora sa umiestnilo až 2,6 miliardy Eur, čo je zhruba 75% všetkých zdrojov v minulom roku. Slovenská odrobinka je v konkrétnych počtoch na úrovni 4 transakcií za rok 2017, pri čom v roku 2016 sa až 27 firiem dostalo na zoznam úspešných vstupov Private Equity na Slovensku. V počte transakcií za rok 2017 bolo najúspešnejsšie Maďarsko, kde sa dotiahlo do konca až 104 vstupov Private equity investorov.

Príkladom za rok 2017 na území SR je vstup Poľského fondu Enterprise Fund VII, ktorý je v správe Enterprise Investors. Táto skupina v novembri 2017 podpísala zmluvu o kúpe 100% akcií v spoločnosti CBA Slovakia a.s. a dostala sa tak k sieti 310 maloobchodných predajní a marketov na Západnom a Strednom Slovensku.

Kultúra investovania: Negatívne skúsenosti viedli Slovákov k strate dôvery v kapitálové trhy

Pomerne slabé výsledky tohto druhu investícií na Slovensku môžu mať niekoľko príčin. Jedna je zrejme daná veľkosťou nášho trhu, kde 5,5 milióna obyvateľov nepredstavuje nič atraktívne pre rast a dynamiku, ktorú Private Equity hľadá. Druhá je možno v spojitosti s praktickými skúsenosťami s kapitálovým trhom na Slovensku. Kupónová privatizácia, rôzne „vytesnenia menšinových vlastníkov“ a podobné negatívne zážitky, nevyvolali na Slovensku veľkú dôveru obyvateľov v kapitálové trhy. Private Equity však potrebuje aj cestu k zrealizovaniu svojich výstupov, čo sa veľmi často deje uvedením firiem, v ktorých sa Private Equity angažovala na burzu.

Je len na škodu veci, že počas rokov 2000 až 2017 sa zástupcovia vlád neodhodlali k uvedeniu veľkých štátnych balíkov vo firmách na burzu. Mohlo to mať dobrý vplyv na kultúru investovania na Slovensku. Takto si musíme len počkať, či sa niečo pohne smerom dopredu.