Tri cesty, ktoré vás zaručene dovedú k bohatstvu

Diskusia 15  
Tri cesty, ktoré vás zaručene dovedú k bohatstvu
Zdroj: businessinsider
Foto: getty images


8. 8. 2018 - Aby túžite zbohatnúť, mali by ste s vašimi peniazmi urobiť pár dôležitých vecí.

Tom Corley chápe rozdiel medzi bohatstvom a chudobou. Keď mal 9 rokov jeho rodina prišla o všetko za jedinú noc.  Chápe výzvy, ktoré život prináša a tvrdí, že máme svoje šťastie pod kontrolou viac než si myslíme. Je autorom niekoľkých kníh ako zbohatnúť, pri písaní ktorých sa inšpiroval rozhovormi úspešných ľudí. V priebehu štyroch rokov oslovil 233 bohatých jedincov a položil im 144 otázok. Trvalo mu ďalších 18 mesiacov, aby som zhrnul a analyzoval ich odpovede. V snahe zdieľať svoj výskum vydal niekoľko kníh o návykoch, rozmýšľaní, psychológii, rozhodovaní, tolerancii rizika, kariére a mnohých ďalších vecí, ktoré spozoroval ako spoločného menovateľa oslovených boháčov. Na základe ich príbehov zadefinoval tri najbežnejšie spôsoby, ako sa dopracovať k bohatstvu.

"Sporiví investori" sa zameriavajú na to, aby nemali žiaden dlh, žili oveľa pod svoje možnosti a investovali a sporili mnoho rokov.

 "Nadaní pracovníci" boli tí najlepší z najlepších v rámci kariérneho života a pktorí dostávali od zamestnávateľa ako formu bonusu opcie na akcie alebo mali vlastné vysoko ziskové obchody.

"Rojkovia" ako najbohatšia skupina, nasledovali svoj veľký sen a premenili ho na skutočnosť, čo viedlo k masívnemu nárastu ich príjmu alebo bohatstva.

Investor šetrič
Do tejto kategórie spadalo len menej ako 22 % bohatých ľudí z Corleyho štúdie. Všetci mali nulový dlh a pasívny príjem vytvorený ich investovanými úsporami bol dostatočný na naplnenie alebo prevýšenie ich životnej úrovne. Všetci mali päť spoločných vecí. Mali nízke náklady na každodenný život. Zvyčajne šlo o ľudí so skromným príjmom, avšak tento ich skromný príjem prevyšoval ich životné náklady. Počas mnohých rokov neustáleho šetrenia dokázali odkladať 20 % alebo viac zo svojich skromných príjmov. Tieto ušetrené prostriedky investovali dlhodobo dôsledne a celkom  obozretne. V priemere im trvalo asi 32 rokov, aby získali priemerné bohatstvo na úrovni 3,4 milióna dolárov.

Tri cesty, ktoré vás zaručene dovedú k bohatstvu

Virtuóz
Približne 27 % bohatých ľudí v štúdii Toma Corleyho boli ľudia nadaní. Mali mimoriadne schopnosti, ktoré dokázali využiť v budovaní svojej kariéry, v danom odvetví, alebo vo svojom povolaní. Patríili k tým najlepším v tom, čo robili. Títo jednotlivci buď pracovali pre veľké firmy, akciové spoločnosti, kde značnú predstavovali bonusy v podobe akcií, alebo mali vlastný biznis, boli podnikateľmi / vlastníkmi malých firiem s vysokým ziskom. Týmto mimoriadne schopným jedincom trvalo v priemere asi 20 rokov, kým získali čisté imanie v priemere na úrovni štyroch miliónov dolárov.

Tri cesty, ktoré vás zaručene dovedú k bohatstvu

Rojko
Zďaleka najbohatšou skupinou v Corleyho štúdii boli vizionári. Približne 51 % z nich boli jednotlivci, ktorí šli za svojim veľkým snom a boli schopní zmeniť tento sen na realitu. Ich sen im nakoniec poskytol obrovské množstvo príjmov, v podobe zisku. Dokázali nahromadiť za dvanásť rokov v priemere 7,4 milióna dolárov.

Tri cesty, ktoré vás zaručene dovedú k bohatstvu

Pointa je, že existuje viac ako jeden spôsob ako sa vlastnoručne dopracovať k bohatstvu. Ani vaša averzia k riziku vás nediskvalifikuje na tejto ceste. Ak nemáte víziu, sen alebo nemáte záujem celý život len šetriť, stále máte možnosť zdokonaľovať sa v tom, čo robíte. Ak nemáte možnosť šetriť, ani nemáte na to, aby ste vo svojom pracovnom živote dokázali preskočiť ostatných, môžete ísť za hlasom svojho srdca, čo vás tiež môže doviesť k bohatstvu.

Tri cesty, ktoré vás zaručene dovedú k bohatstvu

Ak chcete byť bohatí, jediné, čo musíte urobiť, je vybrať si svoju cestu. Cestu ktorá vám vyhovuje a držať sa jej mnoho rokov. Jediný spoločný menovateľ všetkých troch množín boháčov je čas. Nešlo to zo dňa na deň, trvalo to niekoľko rokov, kým sa im podarilo naakumulovať bohatstvo.