Tabu ohrozujúce finančnú stabilitu: 6 spôsobov, ako ženy naučiť hovoriť o peniazoch

Diskusia 3  
Tabu ohrozujúce finančnú stabilitu: 6 spôsobov, ako ženy naučiť hovoriť o peniazoch
Zdroj: nextavenue;marketwatch
Foto: getty images


8. 3. 2019 - Hoci sú to silné stvorenia, neraz prevádzkujúce svoje rodinné firmy, starajúce sa o chod domácnosti a robiac väčšinu každodenných nákupov a rozpočtových rozhodnutí, ak príde reč na peniaze, cítia sa nepríjemne. Nechcú diskutovať o finančných záležitostiach dokonca ani s finančnými poradcami.

Nie je to bežné, ale stáva sa to. Keď partnerka zarobí viac ako muž, nerobí to dobrú krv.

"Dnes už dokážem zarobiť oveľa viac peňazí ako môj manžel. Moja mama je tým ale veľmi znepokojená. Musela som jej vysvetliť, že jediný muž, ktorý by opustil ženu, ktorá zarobí viac peňazí ako on, je ten, ktorý nemá rád peniaze zadarmo."

Vtipná príhoda ale poukazuje na nepríjemnú realitu: ak žena zarobí viac než muž, môže to byť nepríjemné pre oboch. Nový výskum naznačuje, že ani samotné páry nie sú tejto myšlienke naklonené. A to by mohlo ovplyvniť spôsob, akým vnímame nerovnosť medzi pohlaviami.

Keď tieto páry oznámia svoje príjmy pri sčítavaní ľudu, majú tendenciu minimalizovať rozdiel medzi svojimi zárobkami tým, že poskytujú nepresné informácie o svojich platoch. Keď manželka zarobí viac ako jej manžel, príjmy, ktoré manželia ohlásia za manželku, sú v priemere o 1,5 percent nižšie ako jej skutočný príjem. Príjem, ktorý domácnosť ohlási za manžela, je o 2,9 percent vyšší.

Štúdia, ktorá porovnávala odpovede z prieskumu a s daňovým priznaním, zistila, že páry minimalizujú rozdiely v príjmoch medzi manželmi bez ohľadu na to, či osoba, ktorá odpovedá na otázky prieskumu, je manžel alebo manželka. Nič podobné sa však neudeje, ak manžel zarába viac ako jeho manželka, zistila štúdia.

Ďalej zo štúdie vyplýva, že aj keď veľký podiel, približne 40 % domácností, má ženu v pozícii živiteľa rodiny, stále existuje spoločenské mantinely, ktoré nepripúšťajú myšlienku vyšších zárobkov pre ženy. Štúdia tiež naznačuje, že údaje, ktoré používame na pochopenie tohto javu, ktoré sa vo veľkej miere zakladajú na prieskumoch, môžu byť skreslené.  "Chceli by sme zistiť, koľko žien zarába viac ako ich manželia, ale keďže tu existuje určité sociálne napätie, ktoré ovplyvňuje údaje, ku reálnym nie je ľahké sa dopracovať" povedala Betsey Stevensonová, profesorka z University of Michigan a éra členka Rady ekonomických poradcov Bieleho domu za Obamovej administratívy.

Tabu ohrozujúce finančnú stabilitu: 6 spôsobov, ako ženy naučiť hovoriť o peniazoch

Existujú ďalšie dôkazy, ktoré naznačujú, že manželia podnikli kroky, aby zabránili rozšíreniu informácie, že manželka v príjmoch prekonáva svojho manžela. Štúdia publikovaná v The Quarterly Journal of Economics v roku 2015 zistila, že manželky s väčšou pravdepodobnosťou zarobia o niečo menej ako polovicu kombinovaného príjmu páru, než by mali domov priniesť o niečo viac ako polovicu. Vedci tvrdia, že je to vyplýva z noriem rodovej identity. "Táto predchádzajúca štúdia ukázala, že ženy sa skutočne vyhýbajú tomu, aby zarábali o niečo viac ako ich manželia," povedala Stevensonová. "Štúdia ukázala, že kým niektoré ženy sa snažia vyhnúť tejto situácii, iné radšej klamú."

Hoci výskum určite poskytuje náhľad na pretrvávajúci nepríjemný v rámci spoločnosti, zistenia majú aj  širšie dôsledky. Štúdia naznačuje, že údaje, ktoré používame na hodnotenie ekonomickej nerovnosti medzi pohlaviami, môžu byť nesprávne.

Príjmový rozdiel medzi pohlaviami sa v ostatných rokoch znižuje pomalším tempom a štúdia vyvoláva otázky, či ženy skutočne prestali dobiehať mužov, pokiaľ ide o zárobky alebo či za to môže spôsob, akým muži a ženy vykazujú svoje príjmy.  Mnohé z informácií, ktoré sú k dispozícii k tejto téme pochádzajú z údajov z prieskumov. "Keď robíme výskum o rodovej dynamike, rodovej nerovnosti v rozdieloch v mzdách medzi mužmi a ženami, chceme sa ubezpečiť, že náš výskum v tomto smere bol postavený na výsledkoch zo spoľahlivých údajov a že rozdiely, ktoré zachycujeme, sú výsledkom skutočných rozdielov," povedala Misty Heggenessová, spoluautorka štúdie.

Paradoxom je, že 90 % žien bude musieť prevziať zodpovednosť za svoje financie v určitom okamihu svojho života. Nemusí to byť kvôli rozvodu, jednoducho sa dožívajú vyššieho veku než muži, v priemere o päť rokov. To znamená, že budú musieť byť pripravené napríklad aj na vyššie zdravotné náklady. Napriek tomu v jednom prieskume až 61 % žien uviedlo, že radšej budú diskutovať o podrobnostiach vlastnej smrti ako peniazoch.

Ženy a peniaze
Pre mnohých ľudí, ale najmä pre ženy, sú peniaze plné emocionálneho významu. Dostatok peňazí môže pre nich znamenať príležitosť, vyvolať pocit bezpečia, prezentovať sociálne postavenie, či moc. Naopak, nedostatok peňazí môže znamenať pravý opak, preto niet divu, že je to tak háklivá téma.

Ak sa žien priamo spýtate, prečo nie sú ochotné hovoriť openiazoch, väčšinou dostanete odpoveď v štýle:
"Som v rozpakoch, že zarábam príliš veľa, možno viac ako moji priatelia."
"Bolo mi povedané, že nie je zdvorilé hovoriť o peniazoch."
"Môj manžel túto oblasť vždy zvládal sám."

Pretože ani manželské páry si nechcú nájsť čas porozprávať sa o peniazoch, po rozvode sú ženy doslova donútené venovať sa tejto otázke. V čase keď sú emočne rozrušené to nie je práve najlepší čas na to, aby sa s touto témou zaoberali prvýkrát. Manželky by minimálne mali vedieť, kde sú peniaze uložené a na koho sa obrátiť, ak sa niečo stane s manželom. Ďalšia spoločná tabuizovaná finančná téma je dedičstvo, hlavne ak sa názory páru rozchádzajú v tom, koľko by mali deti zdediť, aby to bolo spravodlivé. Mnohé páry majú oddelené účty a keď žena odíde na rodičovskú dovolenku, alebo si v práci urobí pauzu na výchovu detí alebo starostlivosť o rodičov, má oveľa menej úspor než muži, ktorí zostali vo svojom zamestnaní. Ak sú tieto ženy samoživiteľky, alebo rozvedené, môže to byť finančne veľmi náročné.

Tabu ohrozujúce finančnú stabilitu: 6 spôsobov, ako ženy naučiť hovoriť o peniazoch

Určite nie všetky ženy považujú diskusie o financiách za tabu. Mnoho spoločenských noriem a kultúr im ale komplikuje získať potrebnú finančnú gramotnosť. Zatiaľ čo ženy sú čoraz častejšie primárnymi živiteľkami rodiny, často zostávajú aj primárnymi opatrovateľmi a tak majú menej času venovať sa finančnému plánovaniu. Boli často vychovávané v duchu, že hovoriť o peniazoch sa nepatrí a že predsa nežné pohlavie nikdy nevynikalo v matematike. Ženy sú vo všeobecnosti menej doma vo finančnej terminológii a žargóne tohto odvetvia než muži a myslia si, že by nevedeli správne zhodnotiť finančné možnosti. Nedávna štúdia zistila, že iba 41 % oslovených žien uviedlo, že dobre rozumejú svojim investíciám, v porovnaní s 56 % mužov. Ešte treba dodať, že ženy majú tendenciu extrapolovať význam peňazí nad rámec kúpnej sily. Peniaze ako pocit bezpečia, na poskytnutie potrebnej starostlivosti pre svoju rodinu a iné dôležitejšie úlohy ako sú potreby bežného života. To ale robí z peňazí doslova desivú myšlienku s ktorou sa nechcú zaoberať.

Veľmi drahé mlčanie
Bohužiaľ, ak  niekto urobí z peňazí tabu, môže to vážne ohroziť jeho finančnú stabilitu. V prípade žien je to mzdová priepasť. Neochota hovoriť o peniazoch znamená, že mnohé ženy zarábajú menej ako ich mužskí kolegovia v podobnom postavení prakticky v každej profesii. Možno je to z časti dané spôsobom, akým ženy premýšľajú o peniazoch, ako definujú finančný úspech. Je to úplne inak ako u mužov, ale v ich neprospech.

Tabu ohrozujúce finančnú stabilitu: 6 spôsobov, ako ženy naučiť hovoriť o peniazoch

Vo všeobecnosti muži definujú úspech na základe cieľového čísla. Ženy často hovoria o finančnom úspechu z hľadiska dostatku peňazí na to, aby boli sebestačné, aby si udržali svoj životný štýl aj na dôchodku a nemuseli byť závislé na svojich deťoch. Chcú dosiahnuť dobrú investičnú výkonnosť a návratnosť, ale majú tendenciu tieto veci vidieť v kontexte života a rodiny a nie v absolútnych hodnotách. Pre ženy je investičné rozhodnutie, ktoré muži považujú za jednoduchý obchod, oveľa zložitejšie. Bohužiaľ, to posúva ženy v investovaní svojich úspor na vedľajšiu koľaj. Často tak strácajú svoj životný štandard v prípade rozvodu alebo smrti manžela.

Šesť spôsobov, ako pomôcť ženám prekonať finančnú komunikačnú bariéru

1. Nájdite si komunitu žien na ktorú sa obrátite s dôverou v otázkach a obavách ohľadom peňazí. Rozhovory v "bezpečnom priestore" sú dobrým východiskovým bodom.

2. Prinúťte sa stráviť nejaký čas pochopením aspoň základných definícií finančného sveta. Semináre, knihy alebo podcasty, využite všetko dostupné. V poznaní je sila.

3. Nebojte sa vystúpiť z tieňa. Klaďte otázky a hovorte o peniazoch so širšou rodinou, manželom, snúbencom, starými rodičmi alebo súrodencami.

4. Pokúste sa pochopiť a prijať akékoľvek problémy spojené peniazmi. Pravdepodobne nebudete môcť zmeniť tieto veci, ale ak budete vedieť, ako môžu ovplyvňovať vaše vnímanie, môžete ich mať pod kontrolou a nenechať, aby ovplyvňovali vaše finančné rozhodnutia.

5. Nájdite si mentora alebo trénera v odvetví v ktorom pracujete. Spoznajte svoju hodnotu a nepredávajte sa pod cenu.

6. Ak to inak nejde, skúste osloviť finančného odborníka, niekoho, kto bude robiť finančné rozhodnutia za vás. Mal by to byť odborník, o ktorom viete, že záujem klienta je uňho na prvom mieste.

Tabu ohrozujúce finančnú stabilitu: 6 spôsobov, ako ženy naučiť hovoriť o peniazoch

Ženy nechcú mať iné investičné portfólio ako muži, chcú mať inú investičnú skúsenosť

Mnoho žien intenzívne vníma emocionálnu stránku peňazí. Mnohé firmy zaoberajúce sa finančnými službami sa začínajú sústrediť práve na tento neobjavený trh. Poradenské firmy sa usilujú získať čo najviac ženských poradkýň, hoci vo finančnom odvetví zostáva pomerne zriedkavosťou aby investičné firmy prispôsobili svoj marketing tak, aby lepšie zodpovedal jedinečným okolnostiam, perspektívam a preferenciám žien. Ak sa podarí ženy presvedčiť o tom, aby diskutovali o peniazoch, mohlo by sa im fiančné odvetvie viac prispôsobiť a časom by úplne zmizli prekážky, ktoré dnes natoľko obmedzujú ich finančný úspech.