Dôchodcovia žijúci mimo EÚ musia Sociálnej poisťovni preukázať žitie

Diskusia 6  Zdroj:

6. 7. 2018 - Ako informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, preukázanie žitia je podmienkou pre vyplácanie dôchodku za druhý štvrťrok tohto roka.

Poberatelia dôchodkov, ktorí majú bydlisko v krajine mimo Európskej únie alebo nebývajú vo Švajčiarskej konfederácii, musia Sociálnej poisťovni do 15. júla tohto roka preukázať svoje žitie. Ako informoval hovorca SP Peter Višváder, preukázanie žitia je podmienkou pre vyplácanie dôchodku za druhý štvrťrok tohto roka. Tlačivo musí byť riadne vyplnené a vlastnoručne podpísané.

Podpis na tlačive nesmie byť starší ako jeden mesiac pred jeho zaslaním Sociálnej poisťovni a súčasne musí byť úradne overený, napr. notárom alebo zamestnancom príslušnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia v danom štáte. "Následne bude dôchodcom zaslaný dôchodok za druhý štvrťrok, teda za obdobie od 1. apríla 2018 do 30. júna 2018," povedal hovorca SP.

Kontrola žitia poberateľov dôchodkov s bydliskom v zahraničí sa uskutočňuje týmto spôsobom pravidelne. U dôchodcov žijúcich v krajinách EÚ alebo vo Švajčiarskej konfederácii jedenkrát a u dôchodcov žijúcich mimo EÚ štyrikrát do roka (do 15.1., do 15. 4., do 15. 7. a do 15. 10. bežného roka). Dôchodcovia, ktorí majú bydlisko v štátoch EÚ alebo v Švajčiarskej konfederácii, preukazovali poisťovni žitie do 31. januára tohto roka.