Tvorivé ničenie: Slabý rast miezd a zrod super technologických firiem

Pridajte názor  
Tvorivé ničenie: Slabý rast miezd a zrod super technologických firiem
Zdroj: CNBC
Foto: TASR/AP


5. 7. 2018 - OECD uvádza, že rast miezd v mnohých krajinách nedokáže udržať krok so zvyšovaním produktivity. Rast miezd po zohľadnení inflácie sa v krajinách OECD v priemere spomalil na 1,2 %, pred krízou v roku 2008 rástli mzdy na úrovni 2,2 %.

"Tento trend rastu bez zvyšovania miezd v súvislosti so zvýšením zamestnanosti zdôrazňuje potrebu štrukturálnych zmien v našich ekonomikách, ktoré poškodila globálna kríza. Zdôrazňuje to naliehavú potrebu, aby jednotlivé krajiny pomáhali najmä pracovníkom s nízkou kvalifikáciou," povedal generálny tajomník OECD Angel Gurria, ktorý predložil správu v Paríži.

OECD uviedla, že krajiny, ktoré zaznamenali pokles príjmov pracujúcich, boli súčasne svedkami zisku pre technologické firmy zvučného mena, ktoré využívali pomerne veľké množstvo technológií a menej ako priemerný počet pracovníkov. Správa tvrdí, že toto "tvorivé ničenie" spôsobili technologické firmy a postihlo najmä krajiny a odvetvia s nízkou kvalifikáciou.

Tvorivé ničenie: Slabý rast miezd a zrod super technologických firiem

OECD varovala, že technologický pokrok by mohol posilniť scenár "víťaz berie všetko", kedy by sa mzdy zamestnancov mohli úplne oddeliť od produktivity. Pripomína, že ak veľké spoločnosti aj naďalej budú profitovať týmto spôsobom, vlády by si mali dávať väčší pozor na zachovanie konkurenčného prostredia.

Vo štvrtom štvrťroku roku 2017 iba dve krajiny OECD zaznamenali lepší ako priemerný mzdový nárast, sú to Kanada a Francúzsko. Na druhom konci spektra nájdeme Španielsko, Taliansko a Austráliu, kde príjmy klesali.

Recept OECD, ako pomôcť pracovníkom, je, umožniť im silnejšie zastúpenie odborov, ako aj zabezpečiť väčšie investície do nových zručností a vzdelania.