Záujem o dlhopisy sa za posledné roky zvýšil

Pridajte názor  Zdroj:

4. 7. 2018 - Za posledné tri roky sa počet vydaných emisií podnikových dlhopisov zvýšil trojnásobne, zvýšený záujem je aj pri zabezpečených dlhopisoch.

Záujem o dlhopisy sa za posledné roky zvýšil. Z dostupných štatistík centrálneho depozitára vyplýva, že významne rastie najmä podiel podnikových dlhopisov. “Za posledné tri roky sa počet vydaných emisií podnikových dlhopisov zvýšil trojnásobne. Z celkového počtu dlhových emisií tvoria až 68 %,” povedal generálny riaditeľ Centrálneho depozitára cenných papierov SR Martin Wiedermann.

Zvýšený záujem depozitár eviduje aj pri zabezpečených dlhopisoch. Z pohľadu objemu vydaných emisií však podľa depozitára vidno dominantné postavenie štátnych dlhopisov. V roku 2017 tvorili až 88 % z celkového objemu vydaných dlhopisov. Pri vylúčení štátnych dlhopisov zo štatistík sú na vedúcich priečkach z pohľadu objemu podnikové dlhopisy (54 %) a zabezpečené dlhopisy (40 %).

Okrem rastúcej ekonomiky majú významný podiel na oživení trhu s dlhopismi legislatívne zmeny. Medzi tie zásadnejšie patrí podľa Wiedermanna novela zákona o dlhopisoch z roku 2014. Tá si za cieľ vytýčila podporu nových, malých podnikov v perspektívnych odvetviach, podporujúcich konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky (tzv. startupov) a odstraňovanie bariér podnikania na kapitálovom trhu pri vydávaní emisií dlhopisov. Súčasťou novely boli aj zmeny úpravy emisných podmienok. Druhou dôležitou zmenou bola novela zákona o bankách, kde hypotekárne záložné listy boli nahradené krytými dlhopismi. Dôležité bolo podľa Wiedermanna aj zadefinovanie kódu LEI v našom právnom poriadku.

V najbližšom čase je možné podľa Wiedermanna očakávať ďalší rast záujmu. S predpokladaným nárastom ekonomiky a rozvojom podnikateľských aktivít, najmä v oblasti automotive, môže vzniknúť u podnikov dopyt po finančných nástrojoch ako spôsobu financovania rozšírenia ich kapacít. Ďalším impulzom na rozvoj trhu, tentokrát v oblasti dlhopisov vydávaných bankami, je zavedenie krytých dlhopisov, ktoré majú nahradiť hypotekárne záložné listy.