Veľký prehľad hypotekárneho leta 2018: Akcie, zaujímavé úrokové sadzby aj odpustenie poplatkov

Pridajte názor  
Veľký prehľad hypotekárneho leta 2018: Akcie, zaujímavé úrokové sadzby aj odpustenie poplatkov
Zdroj: finančná hitparáda
Foto: weby bánk;getty images


4. 7. 2018 - Čím chcú banky zaujať, akú majú ponuku a čo sa oplatí všímať?


BKS Bank
Veľký prehľad hypotekárneho leta 2018: Akcie, zaujímavé úrokové sadzby aj odpustenie poplatkov
Akcia:

- zvýhodnená úroková sadzba pri 3 ročnej fixácii od 1,39%, pri 5 ročnej fixácii od 1,49%,
- spracovateľský poplatok vo výške 100 €,
- bezplatné vedenie bežného účtu (Premium Konto) počas doby prvej fixácie,
- bezplatné vyhotovenie znaleckého posudku,
- možnosť uzatvorenia poistenia nehnuteľnosti so zľavou priamo v banke.

Komentár Finančnej Hitparády: Možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu a bezplatné vedenie účtu počas doby prvej fixácie.


ČSOB Banka
Veľký prehľad hypotekárneho leta 2018: Akcie, zaujímavé úrokové sadzby aj odpustenie poplatkov
Akcia:

- 100% zľava poplatku za poskytnutie úveru,
- úroková sadzba pre fixáciu na 3 roky od 1,25%, na 5 rokov od 1,35%, na 10 rokov od 2,50%,
- v rámci akcie banka ponúka klientom kombináciu hypotéky a služby Magenta SmartHome od Slovak Telecom v hodnote 131,88 € (využívanie služby Magenta SmartHome je bezplatné na dobu 1 roka), bezplatnú inštaláciu služby technikom Telekomu v hodnote 39,99 €, dverový senzor k základnému balíku navyše,
- pri developerských projektoch, s obdobím čerpania úveru nad 6 mesiacov, je úroková sadzba pri 5 ročnej fixácii od 1,25%, pri 7 ročnej fixácii od 1,35%,
- preplatenie nákladov na externý znalecký posudok, na byty do sumy 100 €, na rodinné domy do sumy 150 €,
- možnosť získať benefit vo výške jednej splátky hypotéky, max. do výšky 1.500 €, pri refinancovaní úveru z inej banky do ČSOB,
- možnosť bezplatných mimoriadnych splátok cez SmartBanking, mesačne vo výške 1,5% zo zostatku úveru.

Komentár Finančnej Hitparády: Možnosť podstatného zníženia celkového preplatenia hypotekárneho úveru pri využití bezplatných mimoriadnych splátok.


Fio banka
Veľký prehľad hypotekárneho leta 2018: Akcie, zaujímavé úrokové sadzby aj odpustenie poplatkov
Akcia:

- bez poplatku za poskytnutie úveru a vedenie bežného účtu,
- pri fixácii na 3 roky je úroková sadzba od 1,18%, na 5 rokov od 1,48%.So službou Hyposporiace konto si môže klient vďaka voľným finančným prostriedkom znížiť úroky.
Hyposporiace konto umožňuje lepšie zhodnotenie voľných finančných prostriedkov pri splácaní hypotéky. Pokiaľ má klient zostatok na tomto konte min. 2.000 €, potom istina na úvere vo výške aktuálneho zostatku na Hyposporiacom konte bude s nulovým úročením.

Zľavy z úrokovej sadzby:
- 0,40% za refinancovanie hypotéky (do 80% hodnoty nehnuteľnosti),
- 0,30% za kúpu nehnuteľnosti (hypotéka do 80 % hodnoty nehnuteľnosti),
- 0,10% pre hypotéky v objeme nad 40.000 €.

Komentár Finančnej Hitparády: Možnosť získať u a zároveň benefit v podobe bezplatného poskytnutia úveru a vedenia bežného účtu.


mBank
Veľký prehľad hypotekárneho leta 2018: Akcie, zaujímavé úrokové sadzby aj odpustenie poplatkov
Akcia:

- bez poplatku za poskytnutie úveru a vedenie bežného účtu,
- úrokové sadzby pri fixácii na 1 rok od 0,99%, na 3 roky od 1,19%, na 5 rokov od 1,29%,
- možnosť získať zľavu z úrokovej sadzby za poistenie úveru Credit Life od mBank vo výške 0,25%,
- za kreditný obrat na účte mKonto prevyšujúci 400 € mesačne klient získa zľavu 0,50%.

Komentár Finančnej Hitparády: Výhodná úroková sadzba v kombinácii s nulovým poplatkom za poskytnutie úveru a vedenie bežného účtu dáva predpoklad spokojného klienta online banky.


Oberbank

Veľký prehľad hypotekárneho leta 2018: Akcie, zaujímavé úrokové sadzby aj odpustenie poplatkov
Akcia:

- platí pre žiadosti o úver podané do 31.8.2018,
- 100% zľava z poplatku za spracovanie úveru pre fixácie na 3, 4, 5 a 6 rokov, ostatné fixácie s poplatkom,
- bezplatné vedenie bežného účtu na 12 mesiacov,
- úrokové sadzby pri fixácii na 3 roky od 1,15%, na 4 roky od 1,40%, na 5 rokov od 1,55%, na 6 rokov od 1,75%,
- výška úrokovej sadzby je stanovená v závislosti od bonity klienta, termínu čerpania, účelu a zabezpečenia úveru.

Komentár Finančnej Hitparády: Výborná úroková sadzba pre klientov s vyššou bonitou.


OTP Banka
Veľký prehľad hypotekárneho leta 2018: Akcie, zaujímavé úrokové sadzby aj odpustenie poplatkov
Akcia:

- 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru,
- zvýhodnená úroková sadzba pri fixácii na 3 a 5 rokov od 1,20%,
- pri fixácii na 10 rokov je úroková sadzba od 2,60%, pri refinančných úveroch od 2,20%

Zníženie úrokovej sadzby za aktívne využívanie bežného účtu vedeného v OTP Banke:
- pripísanie mzdy na bežný účet v min. výške 300 €,
- realizovanie min. 3 platieb kartou u obchodníka (kartou vydanou k bežnému účtu klienta vedeného v OTP Banke),
- realizovanie min. 1 trvalého príkazu alebo 1 inkasnej výzvy mesačne.

Komentár Finančnej Hitparády:Banka odmeňuje klienta znížením úrokovej sadzby na hypotekárnom úvere za aktívne využívanie bežného účtu.


Poštová banka
Veľký prehľad hypotekárneho leta 2018: Akcie, zaujímavé úrokové sadzby aj odpustenie poplatkov
Akcia:

- úver bez poplatku za poskytnutie,
- možnosť získať jednotnú úrokovú sadzbu od 1,00% p.a. pri fixácii na 1, 2, 3 a 5 rokov,
- so službou Úspora možnosť zníženia úrokovej sadzby až do 20%.

Zľavy z úrokovej sadzby:
- za poistenie schopnosti splácať úver vo výške 0,20 %,
- za aktívne využívanie Užitočného účtu v Poštovej banke vo výške 0,30 %.

Komentár Finančnej Hitparády: Možnosť získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu v prípade splnenia podmienok banky.


Prima Banka
Veľký prehľad hypotekárneho leta 2018: Akcie, zaujímavé úrokové sadzby aj odpustenie poplatkov
Akcia:

- bez poplatku za poskytnutie úveru pri splácaní úveru z Osobného účtu vedeného v Prima Banke,
- garantovaná úroková sadzba pre každého,
- pre hypotéky s fixáciou na 4 roky platí ročná úroková sadzba 1,00%.

Komentár Finančnej Hitparády: Ak klient splní podmienky banky pre získanie hypotekárneho úveru, má garantovanú úrokovú sadzbu.


Slovenská sporiteľňa
Veľký prehľad hypotekárneho leta 2018: Akcie, zaujímavé úrokové sadzby aj odpustenie poplatkov
Akcia:

- banka ponúka klientom vybavenie a zaplatenie vkladu záložného práva do katastra v hodnote 66 €,
- výška spracovateľského poplatku je 89 € pre každého,
- úroková sadzba pri fixácii na 1 a 3 roky od 1,19%, na 5 rokov od 1,39%, na 10 rokov od 2,79%,
- možnosť realizovať každý rok až 2 mimoriadne splátky úveru bez poplatku vo výške 20% zo zostatku istiny, jedna vyplýva zo zákona, druhú dostane klient ako bonus.

Zľavy z úrokovej sadzby v rámci Programu Výhodný súčet:
- o 0,50% p.a., ak je v zmluve o úvere dohodnutý ako účet pre splácanie účet vedený v Slovenskej sporiteľni, tento účet nie je v nepovolenom prečerpaní a
- klient má vedený v Slovenskej sporiteľni účet sporenia a
- na účet sporenia bude každý kalendárny mesiac pripísaná aspoň min. suma sporenia
- o 0,20% p.a., ak je v zmluve o úvere dohodnuté poistenie úveru, ktoré trvá počas celej doby trvania úverového vzťahu

Komentár Finančnej Hitparády:Zaujímavý benefit banky v podobe vybavenia a zaplatenia vkladu záložného práva do katastra, možnosť realizovať každý rok až 2 bezplatné mimoriadne splátky úveru.


Tatra Banka
Veľký prehľad hypotekárneho leta 2018: Akcie, zaujímavé úrokové sadzby aj odpustenie poplatkov
Akcia:

- zvýhodnená úroková sadzba pri fixácii na 1 a 2 od 1,45%, na 3 roky od 1,25%, na 5 rokov od 1,55%, na 7 rokov od 1,95%,
- časť úveru možnosť použiť bez dokladovania účelu alebo na zaplatenie poplatkov.

Komentár Finančnej Hitparády: Možnosť získať zaujímavú úrokovú sadzbu pri fixácii na 3 roky, refinančná hypotéka bez poplatku za poskytnutie.


UniCredit Bank

Akcia:

- úvery do 80% z hodnoty zábezpeky do 30.6.2018 bez poplatku za spracovanie,
- klient môže získať zvýhodnenú úrokovú sadzbu, ak si zriadi v banke účet (U konto/U konto Premium) a poistí schopnosť splácať úver (s poisťovňou ERRGO) pri fixácii na 2 a 3 roky od 0,69%, na 4 roky od 0,89%, na 5 rokov od 1,09% a na 10 rokov od 1,89%,
- preplatenie nákladov na znalecký posudok, k bytu v hodnote max. 150 €, k rodinnému domu v hodnote max. 210 €, platí pre úvery s poistením schopnosti splácať úver v ERGO poisťovni a pre úvery do 80% z hodnoty zábezpeky.

Zľavy z úrokovej sadzby:
- 0,50% za pravidelné zasielanie 1,5 násobku mesačnej splátky na U konto/U konto PREMIUM,
- 0,40% za poistenie schopnosti splácať úver s poisťovňou ERGO.

Komentár Finančnej Hitparády: Výborná úroková sadzba v prípade záujmu klienta o poistenie úveru + bezplatné vedenie účtu po splnení bankou stanovenej podmienky.


VÚB Banka

Akcia:

- 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru,
- pre hypotéky s fixáciou na dobu 1, 3, 4 a 5 rokov platí zvýhodnená úroková sadzba od 1,29%,
- ponuka sadzby pre fixáciu na 6 rokov je od 1,69%, na 8 rokov od 1,99%, na 10 rokov od 2,29%,
- preplatenie nákladov na znalecký posudok vo výške 100 € (na byt) a 150 € (na rodinný dom), ak si klient k hypotéke zvolí všetky voliteľné služby (aktívny účet, poistenie úveru, poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti),
- preplatenie nákladov spojených s predčasným splatením úveru , max. vo výške 1.500 €, v prípade refinancovania úveru z Prima banky, Sberbanky, Tatra banky, Slovenskej sporiteľne a ČSOB,
- pre mladých do 30 rokov benefit vo forme jednorazového príspevku vo výške 200 €, benefit je určený len na prvú hypotéku klienta vo VÚB Banke,
- možnosť zriadiť si k hypotéke sporiaci účet so zvýhodnenou ročnou úrokovou sadzbou 0,60%.

Komentár Finančnej Hitparády: V rámci akcie banka ponúka klientom zvýhodnené úrokové sadzby, preplatenie poplatku za predčasné splatenie úveru z určitých bánk, sporiaci účet k hypotéke so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, benefit pre mladých do 30 rokov.


Aktualizácia ku dňu 20.6.2018