Investičný horizont: Prečo akcie dlhodobo posilňujú?

Diskusia 2  
Investičný horizont: Prečo akcie dlhodobo posilňujú?
Zdroj: A Wealth of Common Sense
Foto: getty images


25. 9. 2018 - Celý investorský svet vo všeobecnosti súhlasí s názorom, že akcie v dlhodobom horizonte posilňujú. No dobre, po ostatnej finančnej kríze možno už nie sú všetci, ale to nemení nič na tom, že akcie dlhodobo skutočne rastú.

Výnosy sa v jednotlivých krajinách samozrejme líšia, do hry vstupuje niekoľko faktorov, ako sú vojny, politické a ekonomické rozdiely, korupcia a ďalšie. Na všetkých trhoch bez výnimky však akcie dlhodobo prekonávajú dlhopisy. Preto investori od akcií aj do budúcna očakávajú nadvýnos oproti dlhopisom. Nehovorí to ale nič o príčinách rastu cien akcií.

Dôvody rastu cien akcií sú minimálne dva. Jedným je štrukturálny a druhý závisí od rizika.

Z hľadiska štruktúry sú akcie majetkovým cenným papierom a investorom ponúkajú podiely na zisku, technologickom pokroku, inováciách a podobne. Sú zároveň iba prísľubom toho, ako sa bude spoločnosti dariť dosahovať zisky. Dlhopisy sú jednoduchšie, pretože ide o pôžičku, vďaka čomu je ich zhodnotenie ako cenných papierov značne obmedzené na úrokové platby a istinu vyplatenú pri splatnosti. Hodnota akcií aj dlhopisov môže z rôznych dôvodov klesnúť až na nulu, ale akcie majú oveľa vyšší strop (ak vôbec nejaký) v prípade rastu.

Riziko je ale z hľadiska výnosnosti oveľa dôležitejšie.

Riziko a výnos sú v investovaní pevne späté, čo síce neznamená, že rizikovejšie aktívum určite ponúkne vyššie výnosy, ale keď chce investor na tento vyšší zisk dosiahnuť, musí viac riskovať. A u akcií je najväčším rizikom práve to, že môžu strácať, a to celkom výrazne.

Investičný horizont: Prečo akcie dlhodobo posilňujú?

V priebehu Veľkej depresie stratili až 85 % hodnoty. Medzi rokmi 1973 a 1974 stratili investori (aj kvôli inflácii) viac ako polovicu vložených peňazí. Počas Čierneho pondelka v roku 1987 stratili akcie vyše 20 % za deň (a 30 % za týždeň). V Japonsku akcie od konca roku 1989 nezarobil prakticky nič. A od začiatku tisícročia už akcie zažili dva medvedie trendy, pri nich prišli o polovicu hodnoty.

Dlhopisy skrátka v minulosti dokázali v niekoľkých etapách prekonávať akcie aj v desaťročnom období. Tieto udalosti potom viedli k tomu, že sa mnoho investorov sa od akcií nadobro odvrátilo, pretože nedokázali akceptovať riziko takejto straty.

Problém je, že každý má vlastnú predstavu o tom, čo je dlhý investičný horizont. Sú obdobia, kedy akcie roky umožňujú skvelé výnosy, ale potom prídu roky, kedy vynášajú oveľa menej, než väčšina investorov očakáva. Dlhodobé výnosy akciového trhu sú presvedčivé, ale garantovať ich do budúcna nedokáže nikto.

Investície do akcií sú v mnohých ohľadoch cvičením založeným na viere v ľudskú vynaliezavosť v kapitalistický systém a v iných ľudí, ktorí chcú zlepšiť svoj život. Nie každý má dostatočnú dôveru v systém, aby akceptoval riziká na akciovom trhu. Ale tým, ktorí pochopia riziko, ktoré je akciám vlastné, budú tieto naďalej ponúkať vyššie výnosy. Bude to ale vyžadovať kombináciu trpezlivosti, disciplíny a silného žalúdka, aby ste ako akciový investori nakoniec týchto výnosov skutočne dosiahli.