Veľké finančné omyly: Vidíte len to, čo vidieť chcete

Diskusia 4  
Veľké finančné omyly: Vidíte len to, čo vidieť chcete
Zdroj: ofdollarsanddata
Foto: getty images


10. 7. 2018 - Koncept, známy ako kognitívne skreslenie ukazuje, prečo máme tendenciu ignorovať alebo odmietať informácie, ktoré sú v rozpore s našimi najväčšími presvedčeniami.

Pravdepodobne ste už počuli o koncepte selektívneho zhromažďovanie dôkazov, ale s nástupom digitálnej éry a sociálnych médií, je pre nás čoraz jednoduchšie zaujať stanovisko. Tieto systémy boli optimalizované pre angažovanosť, a nie pravdu, ani intelektuálnu rozmanitosť. Vaše kroky vyčistia váš informačný kanál a uvidíte iba názory, s ktorými súhlasíte.

Napríklad so svetom kryptomien. Po prečítaní informácií sa naštartujete a reagujete podľa toho, či ste za alebo proti. A hoci autor príspevku upozorňuje, že bude prezentovať nepopulárny názor, vy si nedokážete pomôcť a začnete písať komentáre. Je to preto, lebo prečítaný tweet spochybňuje základné presvedčenie, ktoré máte o globálnych akciových trhoch. Jednoducho by ste mohli kritiku ignorovať, ale nedokážete to.

Dan Kahan, profesor práv na Yale, sa zaujímal o pochopenie toho, ako ľudské presvedčenie ovplyvňuje spomienku na udalosť. Na otestovanie si vybral dve skupiny študentov, ktorí sledovali zábery z protestu. Jednej skupine bolo povedané, že protestujúci nesúhlasia legalizáciou interupcii a druhej skupine bolo povedané, že protest je proti zákazu, aby mohli homosexuáli slúžiť v armáde. Po zhromaždení informácií o politickom presvedčení študentov Kahan zistil, že reakcie na video úzko korelovali s ich už existujúcimi názormi.

Napríklad účastníci, ktorí boli proti potratom, "videli" protest ako mierový prejav nesúhlasu, zatiaľ čo tí, ktorí boli za legalizáciu prerušenia "videli" protest ako čin fyzického zastrašovania. „Subjekty protichodných kultúrnych vyhliadok, ktoré boli priradené k rovnakému experimentálnemu stavu (a teda mali rovnakú vieru o povahe protestu), sa výrazne nezhodli na kľúčových "faktoch" - vrátane toho, či protestujúci prekážali a ohrozovali chodcov,“ píše Kahan vo svojej štúdii.

Veľké finančné omyly: Vidíte len to, čo vidieť chcete

Všetci študenti v obidvoch experimentálnych skupinách sledovali rovnaký záznam. Kahan ale šikovným spôsobom upravil video tak, aby vyznievalo neutrálne. Nikde sa neobjavili známky proti potratom ani čokoľvek, čo by jasne vypovedalo za či proti. Obsah vo videu neviedol k presvedčeniu, presvedčenie už bolo zakotvené v mysli šytudentov. Videli len to, čo chceli.

Aj z tohto príkladu vyplýva, že opatrnosti nikdy nie je dosť, pretože si môžeme vytvoriť falošný pohľad na realitu. Možno si myslíte, že vaše presvedčenie je výsledkom hlbokej analýzy a kritického myslenia, ale pravdepodobne to tak nebude. Annie Duke vo svojej knihe Myslieť v stávkach: robiť inteligentnejšie rozhodnutia aj keď nemáte k dispozícii všetky skutočnosti, popisuje, ako funguje tvorba viery.

- niečo započujeme,   
- uveríme tomu, že je to pravda,
- len neskôr, ak máme čas alebo chuť, začneme premýšľať a preveríme si, či je to v skutočnosti pravda alebo lož.

Samozrejme, takto to nebude fungovať, keď už presvedčenie máme, alebo vopred vieme zaujať stanovisko k téme, ale pre nové informácie takýto postup sedí. Napríklad, viete, že v Grónsku a na Sibíri je viac ľadu ako na severnom a južnom póle dohromady? Asi neviete. Možno je. Pravdepodobne nie je. Ale ak nepoznáte odpoveď, pravdepodobne si to preveríte, nie?

To je dôvod, prečo je potvrdenie zaujatosti, kognitívne skreslenie, natoľko rozšírené. Ľudia neradi premýšľajú, ale milujú istotu. Rozmýšľanie si vyžaduje duševnú energiu a čas, tak prečo to robiť? Stačí si porovnať, koľko z bežného dňa ste strávili na "autopilotovi" a koľko ste venovali analytickému mysleniu. Autopilot je efektívny, nie je to nič zlé, ale pomáha vzniku mentálnych skratiek.

Veľké finančné omyly: Vidíte len to, čo vidieť chcete

Ako by sme mali bojovať proti takýmto predsudkom?

Odporučiť, aby ste začali spochybňovať vaše presvedčenie, by asi nepomohlo. Existuje lepší spôsob, ako zabojovať. Dôvodom, prečo sú mnohé politické a náboženské diskusie zbytočné, je to, že témy sú úzko spojené s identitou jednotlivca. Keď zistíte, že ide o myšlienku, dokážete ťažšie argumentovať, pretože inštinktívne máte pocit, že akýkoľvek nesúhlas je len útok proti vám, nie myšlienke. To vysvetľuje, prečo sa púšťate do slovných súbojov v internetových diskusiách. Ak sa identifikujete ako "optimistický kapitalista" budú mnohé ľavičiarske tweety priamo napádať váš pohľad na svet.  

Lepším spôsobom, je vytvoriť si na základe svojej intuície názory na problém, a následne ich meniť, ak sa ukáže, že by mohli byť nesprávne. Zamyslite sa nad svojimi presvedčeniami tak, ako to robíte pri oblečení, nie ako by ste rozmýšľali nad tým, čo si dáte na telo vytetovať. Chcete, aby ste ich mohli ľahko zmeniť a prispôsobiť sa, ale nechcete aby sa stali trvalou súčasťou vášho ja. To bude pre vás dôležité ako pre investora, tak aj pri prijímaní rozhodnutí v každodennom živote.