Podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach sa opäť znížil

Pridajte názor  Zdroj:

25. 6. 2018 - Kým ku koncu marca minulého roka bol podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach podielových fondov na úrovni 0,55 %, tak na konci marca tohto roka to bolo 0,43 %.

Podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach podielových fondov sa neustále znižuje. Ako ďalej konštatovala Národná banka Slovenska (NBS), ku koncu marca predstavoval ich podiel 0,43 %. Na konci minulého roka to bol podiel 0,45 %. Ku koncu septembra 2017 to bol podiel 0,49 %, na konci júna 0,52 % a v marci 2017 to bolo 0,55 %.

Najväčší podiel na celkových aktívach mali na konci marca tohto roka zmiešané fondy s podielom 44,38 %. Nasledovali dlhopisové fondy, ktorých podiel 27 % klesol medzikvartálne o 0,68 percentuálneho bodu. Na treťom mieste boli realitné fondy s podielom 18,21 %. Podiel akciových fondov na konci marca vzrástol na hodnotu 6,98 %. Podiel kategórie ostatných fondov, medzi ktoré sú zaradené napríklad zaistené fondy, špeciálne fondy alternatívnych investícií, špeciálne fondy cenných papierov a špeciálne fondy profesionálnych investorov, klesol na 3,01 %.

Na finančnom trhu SR je kolektívne investovanie zastúpené piatimi tuzemskými správcovskými spoločnosťami a jednou zahraničnou správcovskou spoločnosťou, pričom ku koncu marca mali v správe 87 tuzemských otvorených podielových fondov. Tuzemské správcovské spoločnosti sú Asset Management Slovenskej sporiteľne, IAD Investments, Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, Tatra Asset Management a VÚB Asset Management. Zahraničnou správcovskou spoločnosťou je ČSOB Asset Management.