Dôchodcovia-dohodári by mali požiadať o výnimku z poistného do konca júna

Diskusia 1  Zdroj:

24. 6. 2018 - Aj dôchodcovia, ktorí už  v súčasnosti pracujú na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti, si môžu uplatniť výnimku a od 1.

Aj dôchodcovia, ktorí už  v súčasnosti pracujú na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti, si môžu uplatniť výnimku a od 1. júla 2018 tak neplatiť poistné na sociálne poistenie pri príjme do 200 eur mesačne. Musia tak však urobiť najneskôr 30. júna 2018. Ak tak neurobia v tomto termíne, výnimku si nebudú môcť uplatniť od 1. 7. 2018, ale až od ďalšieho kalendárneho mesiaca.

"Dohodár – dôchodca, ktorý si chce výnimku uplatniť, je povinný o tom písomne informovať svojho zamestnávateľa a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa. Sociálnej poisťovni túto skutočnosť dôchodca neoznamuje," upozorňuje Peter Višváder, hovorca poisťovne.

Ak dohoda vznikne 1. 7. 2018, aby výnimka trvala už v júli, je potrebné si ju uplatniť najneskôr v ten istý deň. Výnimku si môžu uplatniť dohodári – dôchodcovia s priznaným starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom, výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo invalidným výsluhovým dôchodkom.