Kabinet schválil zmenu použitia kapitálových výdavkov pridelených ministerstvu pôdohospodárstva

Pridajte názor  Zdroj:

20. 6. 2018 - Na základe aktuálnej analýzy potrieb kapitálových výdavkov v rezorte sa nedočerpané kapitálové výdavky po schválení vládou teraz použijú na zabezpečenie bežných výdavkov.

Vláda SR na stredajšom rokovaní schválila návrh na vydanie súhlasu so zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov pridelených v roku 2017 kapitole Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV). "Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predkladá návrh na vydanie súhlasu vlády so zmenou použitia kapitálových výdavkov v celkovom objeme 1 800 000 eur, pôvodne rozpočtovaných na investičnú akciu "Rekonštrukcia modernizácia v rezorte – starostlivosť o majetok štátu“," objasnil predkladateľ.

Na základe aktuálnej analýzy potrieb kapitálových výdavkov v rezorte sa nedočerpané kapitálové výdavky po schválení vládou teraz použijú na zabezpečenie bežných výdavkov. "Cieľom zmeny účelu použitia kapitálových výdavkov na bežné výdavky je poskytnúť celorezortnú informačnú štruktúru materiálov, zdrojov a online nástrojov na budovanie kapacít a zosúladenie subjektov MPRV SR s alternatívnymi finančnými schémami a ich poskytovateľmi," vysvetlilo ministerstvo.