Návštevnosť nákupných centier je na Slovensku stabilná, tržby maloobchodníkov vlani rástli

Diskusia 1  Zdroj:

19. 6. 2018 - Nákupné centrá, ktoré boli zahrnuté do prieskumu, navštívilo vlani takmer 57 miliónov zákazníkov.

Návštevnosť nákupných centier zostala v roku 2017 stabilná, zákazníci míňali viac približne o 6 %, tržby obchodníkov porovnateľne rástli a nájomné v prevádzkach rástlo len mierne, konkrétne o 0,6 %. Vyplýva to zo správy Shopping Centre Index 2018 realitno-poradenskej spoločnosti CBRE, ktorá každoročne mapuje situáciu v slovenských nákupných centrách.

Analýza spoločnosti CBRE prináša informácie z 13 regionálnych nákupných centier zo šiestich krajských a štyroch okresných miest, pričom bolo vyhodnotených viac ako tisíc maloobchodných zmlúv. Nákupné centrá, ktoré boli zahrnuté do tohto prieskumu, navštívilo vlani takmer 57 miliónov zákazníkov. „Tento počet je takmer totožný s tým, ktorý bol nameraný v predchádzajúcom období. Dobrou správou pre maloobchodníkov je však to, že zákazníci sú ochotní míňať z roka na rok viac peňazí," povedal k výsledkom riaditeľ oddelenia prenájmu maloobchodných priestorov v CBRE Peter Pohanka.

Veľkosť nákupného košíka medziročne vzrástla o 5,8 %, pričom obrat na tisíc zákazníkov v roku 2016 predstavoval 6 488 eur a v roku 2017 už 6 862 eur. Úroveň nájomného narástla v roku 2017 len o 0,6 %. Tento nárast zohľadňuje podľa CBRE indexáciu nájomných zmlúv a zmenu nájomných podmienok po renegociácii novej zmluvy alebo pri premiestnení predajne. „Nárast nájomného o viac ako pol percenta je výsledkom priemeru dvoch protichodných trendov. Na jednej strane v prémiových obchodných centrách s modernou architektúrou a vysokým zákazníckym komfortom bol zaznamenaný nárast priemerného nájomného vo výške 4 až 6 %. Naopak, v starších nákupných centrách, v ktorých štandard už nezodpovedá najmodernejším trendom a očakávaniam návštevníkov bola výška nájmov stabilná, alebo dokonca aj výraznejšie klesla,“ vysvetlil Pohanka.

Výkon jednotlivých posudzovaných nákupných centier bol podľa indexu značne rozdielny. Najlepšie nákupné centrá dokázali zvýšiť svoje obraty o takmer 6 %. Tie, ktoré nedokázali zareagovať na zmeny v zákazníckom správaní a nové trendy v maloobchode naopak čelili niekoľko percentnému prepadu obratov. V priemere však obraty v slovenských nákupných centrách medziročne vzrástli o 5 %. „Osobne považujem takýto nárast obratov za pomerne nízky. Dôvodom by mohli byť agresívnejšie úrokové sadzby bánk a tiež to, že ľudia dnes radšej svoje peniaze investujú, než by ich mali spotrebovať nakupovaním,“ dodal k výsledkom Peter Pohanka.

CBRE je svetovou spoločnosťou, ktorá poskytuje komplexné poradenstvo v oblasti komerčných realít a investícií. Ponúka širokú škálu integrovaných služieb vrátane príslušenstva, transakcií a projektového manažmentu, správy nehnuteľností, investičného manažmentu a iných. CBRE na Slovensku zamestnáva viac ako 240 zamestnancov v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.