Väčšina obyvateľov EÚ hodnotí hospodársku situáciu ako dobrú

Pridajte názor  Zdroj:

14. 6. 2018 - Dôvera v EÚ silnie a podpora hospodárskej a menovej únie je na najvyššej úrovni. Podľa nového prieskumu Eurobarometra čoraz viac občanov má pocit, že majú prospech z kľúčových politík únie, a dve tretiny podporujú silnú EÚ, pokiaľ ide o obchod.

Väčšina obyvateľov Európskej únie hodnotí hospodársku situáciu ako dobrú a budúcnosť vníma pozitívne. Dôvera v úniu silnie a podpora hospodárskej a menovej únie je na najvyššej úrovni. Podľa nového prieskumu Eurobarometra, ktorý vo štvrtok zverejnila Európska komisia, čoraz viac občanov má pocit, že majú prospech z kľúčových politík únie a dve tretiny Európanov podporujú silnú EÚ, pokiaľ ide o obchod.

Stav európskeho hospodárstva vníma pozitívne 50 % respondentov, čo je viac o 2 percentuálne body od jesene 2017, a negatívne 37 % opýtaných pri poklese o dva body. Ide o najvyšší podiel pozitívneho vnímania ekonomiky EÚ od roku 2007. Až v 25 členských štátoch väčšina účastníkov prieskumu uviedla, že európske hospodárstvo je v dobrom stave, pričom vlani na jeseň to bolo v 23 krajinách únie. Od jesene 2017 sa pozitívne vnímanie zvýšilo v 21 členských štátoch.

Pozitívne hodnotenie stavu národného hospodárstva na úrovni 49 % a pri náraste o jeden bod prvýkrát prevažuje nad negatívnym vnímaním so 47 % a poklesom o dva body. "Toto však neplatí pre Slovensko, kde stav hospodárstva hodnotí pozitívne 41 % respondentov a negatívne 55 %," uviedla Ingrid Ludviková zo Zastúpenia EK na Slovensku.

Od jesene 2017 sa pozitívne vnímanie stavu hospodárstva zvýšilo v 18 členských štátoch, s najvyššou úrovňou v Portugalsku (43 %, rast o 10 bodov), v Írsku (79 %, plus 7 bodov), vo Fínsku (77 %, rast o 6 bodov) a v Litve (38 %, plus 6 bodov). Názory respondentov v jednotlivých členských štátoch sa líšia, napríklad, v Holandsku a Luxembursku považuje stav národného hospodárstva za dobrý až 93 % respondentov, zatiaľ čo v Grécku iba 2 %.

Podpora pre hospodársku a menovú úniu a euro dosahuje rekordnú úroveň, pričom tri štvrtiny respondentov (74 %) v eurozóne podporuje jednotnú menu EÚ. "V tomto ukazovateli je Slovensko nad priemerom EÚ, podporu euru a hospodárskej a menovej únii vyjadrilo až 77 % opýtaných," dodala Ludviková.

Jarný štandardný prieskum Eurobarometra 2018 sa uskutočnil prostredníctvom osobných rozhovorov od 17. do 28. marca. V rámci prieskumu bolo oslovených 33 130 respondentov z jednotlivých členských štátov EÚ a kandidátskych krajín.