Budovu Základnej umeleckej školy v Zlatých Moravciach čaká rekonštrukcia

Pridajte názor  Zdroj:

13. 6. 2018 - Budovu Základnej umeleckej školy (ZUŠ) na Ulici Janka Kráľa v Zlatých Moravciach čaká rozsiahla rekonštrukcia.

Budovu Základnej umeleckej školy (ZUŠ) na Ulici Janka Kráľa v Zlatých Moravciach čaká rozsiahla rekonštrukcia. Škola ju bude financovať zo schváleného nenávratného finančného príspevku vo výške takmer 200.000 eur, ktoré jej poskytlo Ministerstvo životného prostredia SR.

Dotácia je určená na projekt zateplenia obvodových konštrukcií a rekonštrukciu budovy. "Celkový rozpočet projektu je aktuálne nastavený na sumu 210.023 eur. Finančný rozdiel doplatí mesto Zlaté Moravce, ktoré je zriaďovateľom ZUŠ," informoval mestský úrad.

Hlavnou aktivitou projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy ZUŠ. Jeho súčasťou bude zateplenie obvodového a strešného plášťa. "Zrealizuje sa aj výmena otvorových konštrukcií, opraví sa zdravotechnika, vykurovanie, bleskozvod a uzemnenie," uviedol primátor Dušan Husár. Podľa jeho slov by sa mal projekt zrealizovať najneskôr do septembra 2019.