Vo fondoch kolektívneho investovania sa zvyšovala citlivosť na riziko likvidity

Pridajte názor  Zdroj:

12. 6. 2018 - Prejavil sa rastúci podiel investícií do akcií a podielových listov, ich vyššia volatilita by mohla byť faktorom zvyšujúcim riziko redemácií v prípade poklesu cien na finančných trhoch.

Z hľadiska systémovej likvidity je potrebné monitorovať vývoj v sektore kolektívneho investovania. V správe o finančnej stabilite k máju 2018 to uviedla Národná banka Slovenska. Skúsenosť s dopadom krízy v roku 2009 na investičné fondy vo vybraných európskych štátoch totiž podľa centrálnej banky potvrdzuje riziko likvidity v prípade rozsiahlych redemácií.

V tomto kontexte sú podľa národnej banky dôležité dve súvislosti, ktoré poukazujú na zvýšenú citlivosť podielových fondov na riziko likvidity. Prvou je rastúci podiel realitných fondov, ktoré investujú do menej likvidných aktív. Druhou je rastúci podiel investícií do akcií a podielových listov, ktoré sú síce zväčša porovnateľne likvidné ako dlhopisy, avšak ich vyššia volatilita by mohla byť faktorom zvyšujúcim riziko redemácií v prípade poklesu cien na finančných trhoch.

Ziskovosť v sektore kolektívneho investovania vlani klesla. Dôvodom poklesu boli podľa centrálnej banky nižšie výnosy mimoriadneho charakteru, najmä z prijatých dividend a výnosov zo zrušenia rezerv.