Podielové fondy za týždeň s kladnými čistými predajmi za 2,53 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

30. 5. 2018 - V pluse boli dve kategórie fondov, najvyššie kladné čisté predaje dosiahli zmiešané fondy.

Podielové fondy boli aj v uplynulom týždni v pluse. Ako informovala Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS), otvorené podielové fondy dosiahli kladné čisté predaje za 2,53 mil. eur. Týždeň predtým to bolo kladných 2,41 mil. eur. Celkové predaje podielov otvorených podielových fondov dosiahli minulý týždeň 53,74 mil. eur, kým spätný nákup predstavoval 51,21 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje dosiahli zmiešané fondy pri sume 12,73 mil. eur. Druhý najvyšší objem mali s odstupom akciové fondy za 2,43 mil. eur. Ostatné kategórie vykázali záporné čisté predaje. Najvyššie záporné čisté predaje zaznamenali fondy peňažného trhu, a to vo výške 8,76 mil. eur.

Z jednotlivých správcovských spoločností najvyššie čisté predaje zaznamenali fondy ESPA (AM SLSP) za 5,47 mil. eur. Nasledovali fondy VÚB Asset Managementu so sumou 5,09 mil. eur. Fondy Asset Managementu Slovenskej sporiteľne vykázali záporné čisté predaje v objeme 9,5 mil. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 21. týždni nájdete na:

http://dl.sita.sk/uploads/documents/OPF 2018-05-25.xls