Ekonómovia ECB tvrdia, že dokážu jednoducho predpovedať vývoj kurzov

Diskusia 1  
Ekonómovia ECB tvrdia, že dokážu jednoducho predpovedať vývoj kurzov
Zdroj: QZ
Foto: SITA/AP


25. 5. 2018 - Vytváranie prognózovanie je neoddeliteľnou súčasťou práce mnohých ekonómov a hodnotným nástrojom verejnej politiky. Problémom je, že prognózy sú veľmi často nesprávne. Ta ako to hovorí aj slávny citát: "Je ťažké robiť predpovede, najmä ak ide o budúcnosť."

Do ekonómov sa ľudia obúvajú najmä vtedy, ak ich sa ich prognózy nenaplnia. Najčastejšou reakciou ekonómov potom je, že ich prognózy sú len odhady a do úvahy by sa mal brať predikovaný rozsah a nie konkrétne body. Napriek tomu ekonómovia neustále pracujú na hľadaní spôsobov, ako presnejšie stanoviť metódy na pozorovanie budúcich trendov.

Tento týždeň Európska centrálna banka uverejnila pracovný dokument o prognózovaní výmenných kurzov. Autori tvrdia, že našli celkom jednoduchú metódu. Konkrétne, že dve charakteristiky menových trhov v rozvinutých krajinách (s flexibilným výmenným kurzom) umožňujú robiť presnejšie prognózy. Prvou je, že reálne výmenné kurzy (upravené o mieru inflácie) sú priemerne reverzné - to znamená, že sadzba sa vždy vráti k dlhodobému priemeru. Táto dlhodobá úroveň vyplýva z teórie paritnej kúpnej sily. Druhou  je, že tento návrat na priemer je väčšinou spôsobený nominálnym výmenným kurzom a nie inými faktormi, ako je relatívna inflácia v menových pároch krajín.

"Tajomstvo je vyhnúť sa odhadovaniu tempa priemerného návratu a predpokladať, že relatívne ceny zostanú nezmenené," dodávajú autori knihy Michele Ca 'Zorzi a Michał Rubaszek.

Ekonómovia ECB tvrdia, že dokážu jednoducho predpovedať vývoj kurzov

Takže najlepšou metódou na prognózu, napríklad vývoja výmenného kurzu medzi eurom a dolárom v budúcnosti je "kalibrovaný model PPP", ktorý predpokladá, že kurz prispôsobený inflácii sa pomaly vracia k priemeru, pričom polovica tejto úpravy bude dokončená do troch rokov. A teraz niečo o tom, nakoľko je postup, ako tvrdia autori, jednoduchý. Najskôr výpočet počiatočnej odchýlky reálneho výmenného kurzu, a potom podľa tohto modelu vieme, že sa dosiahne jedna desatina požadovanej úpravy nominálneho výmenného kurzu za prvých šesť mesiacov, jedna pätina za jeden rok, tesne viac ako tretina za dva roky a presne polovica po troch rokoch. Jednoduché, nie?

Je zrejmé, že to, čo označujú za jednoduché v kaviarenských diskusiách okolo centrály ECB vo Frankfurte, sa môže mierne líšiť od toho, o čom sa bežne ľudia bavia pri káve.