Podielové fondy za týždeň s kladnými čistými predajmi za 2,41 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

23. 5. 2018 - Najvyššie kladné čisté predaje dosiahli zmiešané fondy pri sume 12,41 mil. eur.

Podielové fondy boli aj v uplynulom týždni v pluse. Ako informovala Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS), otvorené podielové fondy dosiahli kladné čisté predaje za 2,41 mil. eur. Týždeň predtým to bolo kladných 253,3 tis. eur. Celkové predaje podielov otvorených podielových fondov dosiahli minulý týždeň 50,01 mil. eur, kým spätný nákup predstavoval 47,6 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje dosiahli zmiešané fondy pri sume 12,41 mil. eur. Druhý najvyšší objem mali s odstupom akciové fondy za 6,45 mil. eur. Na druhej strane, najvyššie záporné čisté predaje zaznamenali dlhopisové fondy za 12,88 mil. eur.

Z jednotlivých správcovských spoločností najvyššie čisté predaje zaznamenali fondy Amundi Luxembourg S.A. za 3,77 mil. eur. Nasledovali fondy Asset Management Slovenskej sporiteľne so sumou 3,56 mil. eur. Fondy ESPA (AM SLSP) vykázali záporné čisté predaje za 9,07 mil. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 20. týždni nájdete na:
http://dl.sita.sk/uploads/documents/OPF 2018-05-18.xls