Jediný graf: Tieto štáty manipulujú so svojou menou

Diskusia 3  
Jediný graf: Tieto štáty manipulujú so svojou menou
Zdroj: Natixis
Foto: getty images


17. 5. 2018 - Analytici francúzskej banky Natixis sa domnievajú, že hlavným kritériom na posúdenie možnej manipulácie s menovým kurzom sú nízke sadzby, ktoré vedú k odlivu kapitálu. A k tomu je ešte potrebné pridať možnosť priamych intervencií, ktoré majú za cieľ oslabenie menového kurzu.

Banka analyzovala vývoj v Spojených štátoch, eurozóne, Veľkej Británii, Japonsku, Švajčiarsku, Číne, Rusku a v skupine veľkých rozvíjajúcich sa krajín, ktoré tvoria Brazília, India, Indonézia a Južná Afrika s Tureckom. Dospela k záveru, že so svojou menou manipuluje Švajčiarsko, ktorého centrálna banka oficiálne intervenuje na menových trhoch. Čína so svojou menou manipulovala medzi rokmi 2014 a 2016, od vtedy už však nie. S menovým kurzom manipuluje aj Rusko a Turecko.

Jediný graf: Tieto štáty manipulujú so svojou menou

V prípade Ruska má teda podľa Natixisu Donald Trump pravdu, ale podobne obvinil aj Čínu, kde to tak nie je. Tá býva z podobného kroku obviňovaná často, nielen Trumpom. Natixis poukazuje na vývoj kľúčových sadzieb, ktoré medzi rokmi 2014 - 2016 skutočne klesli a ruku v ruke s týmto vývojom došlo k pomerne masívnemu odlivu kapitálu z krajiny. Po roku 2016 sa však sadzby neklesali a tok kapitálu má tendenciu sa stabilizovať.