Pohľad zhora: Ktoré krajiny podvádzajú pri svojich ekonomických štatistikách

Diskusia 2  
Pohľad zhora: Ktoré krajiny podvádzajú pri svojich ekonomických štatistikách
Zdroj: QZ
Foto: getty images


22. 5. 2018 - Vládni úradníci musia neraz odolávať pokušeniu manipulovať s ekonomickou štatistikou. Najdôležitejší je ukazovateľ HDP, hrubý domáci produkt , najbežnejšie používané meradlo výkonu ekonomiky krajiny. Často slúži ako finančná správa o stave krajiny.

V slobodnej, demokratickej spoločnosti sú údaje ako HDP pod drobnohľadom médií, či lídrov opozície. V autokratických režimoch existuje menej prekážok pre manipuláciu s údajmi. Ukázalo sa, že existuje jednoduchý spôsob, ako zistiť, či je HDP krajiny umelo nafúknutý. Stačí sa pozrieť na krajinu z nočnej  oblohy. Veľké množstvo výskumov ukazuje, že jasnosť nočných svetiel v krajine, ako je vidieť zo satelitných záberov, jasne koreluje s rastom HDP. Čím viac peňazí majú ľudia, tým je pravdepodobnejšie, že budú v noci svietiť. Firemná prevádzka do neskorých hodín oblohu ešte viac osvetľuje.

Pohľad zhora: Ktoré krajiny podvádzajú pri svojich ekonomických štatistikách

Ak by autokrati nafukovali HDP, potom by mal byť zaznamenaný rast v týchto krajinách vyšší, než by naznačovali údaje z nočného osvetlenia. Politológ Luis Martinez z univerzity v Chicagu v nedávno uverejnenom pracovnom dokumente píše, že krajiny s nárastom nočného osvetlenia, autokratické režimy vykazujú aj vyšší rast HDP. Vo svojej analýze skúmal údaje Svetovej banky o raste HDP, hodnotenia politickej slobody Freedom House a satelitné údaje z americkej Národnej správy o oceáne a atmosfére z rokov 1992 až 2008.

Nasledujúca tabuľka ukazuje priemerný nárast jasu nočnej oblohy a HDP pre vlády, ktoré Freedom House označuje za "slobodné" a "neslobodné". Všimnite si, že nárast nočného osvetlenia je takmer identický, zatiaľ čo rast HDP je oveľa väčší v krajinách, neslobodných.

Pohľad zhora: Ktoré krajiny podvádzajú pri svojich ekonomických štatistikách

Je možné, že rozdiel v HDP spôsobuje niečo celkom iné než charakter vlády krajiny. Možno existuje určitý rozdiel v družicových údajoch pre jednotlivé regióny a možno autokratické režimy rastú takým spôsobom, že nevytvárajú toľko svetla na nočnej oblohe. Martinez sa zaoberal týmito a ďalšími možnosťami a za svojim záverom si stojí. Rozdiely sú podľa neho v spôsobe vládnutia. Martinez v priemere odhaduje, že autokratické režimy navyšujú rast HDP o 15-30 %.

Ak má Martinez pravdu, znamenalo by to, že niektoré krajiny sú oveľa menej bohaté, než čo  naznačujú ich štatistiky. Podľa oficiálnych čísel boli najrýchlejšie rastúce krajiny na svete od roku 1992 do roku 2005 Mjanmarsko a Čína, pričom obe počas tohto obdobia rástli približne o 120 %, alebo okolo 6,3 % ročne. Po úprave o prípadnú manipuláciu s využitím údajov o nočnom osvetlení Martinez naznačuje, že ekonomiky týchto krajín rástli len o približne 90 %, alebo o 4,9 % ročne.

Pohľad zhora: Ktoré krajiny podvádzajú pri svojich ekonomických štatistikách

Martinezova práca patrí do novej oblasti "forenznej ekonómie". Namiesto toho, aby len akceptovali vládne štatistiky, výskumníci využívajú novo dostupné dátové toky, ako napríklad satelitné snímky, aby údaje podrobili kontrole. Príkladom je štúdia z roku 2013, ktorá na dôkaz, že argentínska vláda manipulovala s údajmi o inflácii, použili ceny on-line predajcov. Vzhľadom na to, že je postupne prístupných čoraz viac alternatívnych údajov, pre manipulátorov vládnych štatistík sa priestor čoraz viac zmenšuje.

So zaujímavým záberom z vesmíru prišla nedávno NASA, fotografia z Medzinárodnej vesmírnej stanice z decembra minulého roka odhaľuje okrem nočnej oblohy aj zelené svetlá na mori v okolí Thajska. Žlté sú svetlá miest v Thajsku a Kambodži, najjasnejšia koncentrácia je v oblasti Bangkoku, zatiaľ čo tie zelené v Andamanskom mori a Thajskom zálive patria nespočetným rybárskym lodiam. Lode používajú zelené svetlá na pritiahnutie rýb, ktoré sa potom používajú ako návnada pre chobotnice. Zaujímavo vyznieva žiaria podobnej intenzity ako produkujú mestá, ponúka tak pohľad na to, aké masívne odvetvie sa skrýva za touto časťou potravinárskeho priemyslu.

Pohľad zhora: Ktoré krajiny podvádzajú pri svojich ekonomických štatistikách