Jediný graf MMF: Prečo nám technológie vezmú prácu a ako na tom zarobiť

Diskusia 1  
Jediný graf MMF: Prečo nám technológie vezmú prácu a ako na tom zarobiť
Zdroj: Blog MMF
Foto: TASR/AP


16. 5. 2018 - Mnoho ľudí sa obáva, že ich vývoj nových technológií pripraví o pracovné miesta. Medzinárodný menový fond ale hovorí o príležitosti pre celú ekonomiku aj spoločnosť. Ide len o to zvoliť správnu politiku.

Adrian Peralta a Agustin Roitman z Medzinárodného menového fondu poukazujú na to, že v minulosti viedol technologický pokrok najmä k rastu príjmov väčšiny spoločnosti. Nešlo to však hladko, zmena si  vyžadovala určité prechodné obdobie, zložité nielen pre zamestnancov, ale aj firmy a či celé sektory.

Tentoraz by technologická revolúcia predstavovala väčšiu výzvu než predchádzajúce zmeny, najmä pokiaľ ide o pracovnú silu. Dochádza totiž k poklesu podielu práce na celkových príjmoch v ekonomike a rast miezd je veľmi obmedzený. Ak sa k tomu pridá dopad faktorov, ako je využívanie umelej inteligencie, robotov a celková automatizácia, výsledok môže byť dramatický. Rad týchto technológií totiž pomerne ľahko môže nahradiť ľudskú prácu. Pričom dochádza k značnému skráteniu času medzi vynálezom novej technológie a jej uvedením do firemnej praxe

Jediný graf MMF: Prečo nám technológie vezmú prácu a ako na tom zarobiť

Nie všetka práca je nahraditeľná, umelá inteligencia môže podľa ekonómov z MMF skôr meniť jej povahu, než ju úplne nahradiť. Vyššia produktivita by potom časom mala vytvárať nové pracovné miesta.

Vlády by sa však nemali celému procesu len pasívne prizerať. V prvom rade by mali uľahčiť presun práce a obmedziť obdobie, kedy zostáva nevyužitá. Dalo by sa to riešiť silným systémom podpory prechodnej nezamestnanosti. MMF tvrdí, že dobrým príkladom je v tomto zmysle Dánsko, ktoré disponuje "silnými inštitúciami na trhu práce, flexibilnými pravidlami pre prijímanie a prepúšťanie zamestnancov, aktívnou politikou trhu práce a pomerne štedrou podporou". Takýto systém dokáže úspešne vyrovnávať ponuku a dopyt po práci a znižovať nezamestnanosť na relatívne nízke úrovne.

Významným kľúčom k úspechu sú aj investície do ľudského kapitálu. Tie sa môžu prejaviť vyššími výdavkami na vzdelávanie a väčšou snahou o previazanie so skutočnými potrebami firemného sektora.

K tomu sa môže pridať úprava daňovej politiky. Napríklad Kanada znížila sadzbu dane z príjmov pre strednú triedu v snahe posilniť jej pozíciu a schopnosť adaptácie. MMF ale poukazuje na to, že podobná politika je založená na redistribúcii príjmov a bohatstva a teda môže generovať aj náklady vo forme nižšej efektivity systému.