Dôsledky globalizácie: Namiesto solidarity korupcia, namiesto súcitu uprednostňovanie vlastných záujmov

Diskusia 17  
Dôsledky globalizácie: Namiesto solidarity korupcia, namiesto súcitu uprednostňovanie vlastných záujmov
Zdroj: QZ
Foto: SITA/AP


12. 5. 2018 - "Ľudia sú vábení spevom sirén cynických populistov, " vyjadril sa Kofi Annan na margo ekonomickej nerovnosti.

Rozsah globálnej ekonomickej nerovnosti je ohromujúci. Je sa za čo hanbiť. Podľa najnovšieho výskumu sa zatiaľ najviac zvýšil počet miliardárov v roku 2017. Zatiaľ čo viac ako polovica svetovej populácie žije za 2 až 10 dolárov denne. Správa o nerovnosti v roku 2018 ukazuje, že podiel bohatstva, rukách percenta najbohatších Američanov, sa v rokoch 1980 až 2016 zdvojnásobil z 10 % na 20 %, zatiaľ čo spodných 50 % zaznamenalo v tom istom období pokles z 20 na 13 %.

Táto priepasť medzi bohatstvom a chudobou a rozdiely medzi krajinami dáva priestor pre rast napätia, násilia a odporu. Korupcia nahrádza súcit a solidaritu;, politická odvaha čeliť systémovým zlyhaniam príliš často podlieha uprednostňovaniu vlastných záujmov vedúcich predstaviteľov neraz riadených oligarchami. Hnev verejnosti rastie aj s tým, ako tí na vrchole ekonomickej pyramídy získavajú svoje bohatstvo. Už to nie je odmena za ich talent, ťažkú prácu alebo riskovanie, ale čoraz  viac produkt dedenia, monopolu alebo „bratríčkovania“ s politickými elitami.

Pri pohľade do histórie takýto hnev vyústil do povstania proti koloniálnej vláde, či do revolúcie, ktorá požadovala slobodu, rovnosť a bratstvo - "liberté, égalité, fraternité". Dnes, desať rokov po ničivom finančnom krachu v roku 2008, sa stále objavuje hnev mierený na politických, obchodných a hospodárskych lídrov, ktorí nedokázali odvrátiť krízu a nemali ani žiadne výčitky pri presadzovaní svojich politík a opatrení. Milióny ľudí na celom svete sa cítia byť zradení, pretože výhody globalizácie rozdeľujú spoločnosti na víťazov a porazených v nevídanom rozsahu. Príjmy strednej triedy v rozvinutých krajinách stagnovali a ich život je čoraz zraniteľnejší kvôli technologickým zmenám a globálnej konkurencii.

Mnohí ľudia sú  v ekonomicky neistej situácii zvádzaní spevom sirén cynických populistov. Zatiaľ čo obhajcovia "Ameriky na prvom mieste", Brexitu a xenofóbneho nacionalizmu sa neraz stavajú proti "elitám", v skutočnosti však podporujú ekonomické politiky, ktoré posilňujú protekcionizmus a za obetných baránkov si vyberajú migrantov či iné zraniteľné menšiny.

Dôsledky globalizácie: Namiesto solidarity korupcia, namiesto súcitu uprednostňovanie vlastných záujmov
 

Zvyšujúca sa nerovnosť a čoraz integrovanejšie finančné trhy umožnili víťazom globalizácie odparkovať svoje zisky v daňových rajoch. Práve v tomto prípade majú vlády jasnú zodpovednosť za to, ako dosiahnuť rýchle výsledky. Všetko záleží na uplatňovaní potrebnej  politickej vôle. Politiky sa v súčasnosti menia, ale v medzinárodnej hospodárskej politike sa teraz vyžaduje veľký posun paradigmy smerom k holistickému prístupu, ktorý hodnotí prístup k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a spravodlivosti ako hybnú silu rastu.

Od krízy v roku 2008 prijali medzinárodné inštitúcie, ako napríklad skupina G20 a OECD, vítané kroky na podporu daňovej transparentnosti, na znižovanie majetkovej priepasti, či zvýšenie tlaku na spoločnosti, jednotlivcov a jurisdikcie, ktoré porušujú svoje povinnosti. Po desaťročia tieto medzinárodné finančné inštitúcie podnecovali rozvojové krajiny k väčšej závislosti od nepriamych daní, ako je DPH, ktoré ale oveľa viac zaťažujú chudobných.

Od zasadačiek na Wall Street až po ulice v Aténach dochádza k rastu konsenzu, že súčasný ekonomický model nie je vhodný. Sme ďaleko od toho, čo a ako by sa malo zmeniť. Je ale absolútne nevyhnutné, aby hlasy ľudí najviac postihnutých nerovnosťou, boli vypočuté. To je dôvod, prečo skupina nezávislých lídrov, The Elders, založená Nelsonom Mandelom, spolupracuje s aktivistami z Aliancie boja proti nerovnostiam na presadzovaní inkluzívneho, spravodlivého a odvážneho programu.
 

Pri pohľade na globálne výzvy a nespravodlivosť zostáva Mandela neustálym zdrojom inšpirácií. Keď tento rok oslavujeme výročie jeho narodenia, mali by sme dbať, aby sa podarilo naplniť jeho slová. Aby sme vytvorili slobodnejší a spravodlivejší svet pre všetkých. "Skutočnými tvorcami histórie sú obyčajní muži a ženy; ich účasť na každom rozhodnutí o budúcnosti je jedinou zárukou skutočnej demokracie a slobody. "