Slovenskí mileniáli v investíciách preferujú byty a investičné fondy

Pridajte názor  
Slovenskí mileniáli v investíciách preferujú byty a investičné fondy
Zdroj: xPartners
Foto: Thinkstock


3. 5. 2018 - Nadpolovičná väčšina Slovákov vo veku od 18 do 38 rokov, tzv. mileniáli, sa aktívne venuje investovaniu. Konkrétne 55 % z nich už dnes investuje časť svojich úspor.

Mileniáli najčastejšie umiestňujú svoje financie do
- investičných fondov (37 %),
- nehnuteľností (29 %) a
- vzdelania (28 %).
Do budúcnosti však väčšina mileniálov zvažuje ako investíciu predovšetkým nákup nehnuteľnosti (58 %).

Zaujímavý je aj pomerne vysoký záujem mladých o budúce umiestnenie prostriedkov do akcií či zlata (oboje 22 %). Naopak kryptomeny patria medzi mladými Slovákmi menej početné investície: u súčasných investorov je to 16 % a do budúcnosti zvažuje nákupy kryptomien 14 % respondentov. Vyplýva to z prieskumu reprezentatívnej vzorky mladej populácie od agentúry MNFORCE pre spoločnosť xPartners poskytujúcej investičné služby.

Zo 45 % mileniálov, ktorí neinvestujú, uviedlo ako dôvod
- nedostatok hotovosti (42 %) ,
- preferuje držanie hotovosti alebo sa nechce kvôli investíciám zadlžiť (31 %) a
- nepozná dôvod (24 %).
Ani do budúcnosti investície nezvažuje 15 % mladých ľudí.

Slovenskí mileniáli v investíciách preferujú byty a investičné fondy

„Takmer štvrtina mladej populácie priznala, že investovaniu nerozumie,"
komentovala výsledky Silvia Holá, hlavná analytička xPartners. „To dokazuje fakt, že slovenský národ trpí nedostatočnou finančnou gramotnosťou. Za týmto deficitom stojí prevažne chýbajúca, poprípade minimálna ekonomická a finančná edukácia na základných a stredných školách."

Investície do kryptomien, ktoré patria medzi najrizikovejšie príležitosti na trhu, podľa Silvie Holej prekvapili u mladých slovenských investorov. „Momentálne najviac diskutovanými „investíciami" súčasnosti sú kryptomeny, ktoré sú preferované u 15,7 % respondentov napriek silným výkyvom ich cien a hroziacim reguláciám v EÚ."

 

 Investujete peniaze?

 Áno

166

55,3%

 

 Nie

134

44,7%

 

 Celkovo

300

 

 

 

 

 

 Z akého dôvodu neinvestujete svoje peniaze?

 nemám voľnú hotovosť

56

41,8%

 

 nechcem sa zadlžovať

19

14,2%

 

 radšej si hotovosť držím

22

16,4%

 

 neviem investovať

32

23,9%

 

 iné

5

3,7%

 

 Celkovo

134

 

 

 

 

 

 Do ktorých oblastí investujete?

 nehnuteľnosti

48

28,9%

 

 zlato

35

21,1%

 

 akcie

37

22,3%

 

 vzdelanie

47

28,3%

 

 investičné fondy

62

37,3%

 

 kryptomeny (napr. bitcoin)

26

15,7%

 

 iné cenné papiere (dlhopisy, ETF,..)

14

8,4%

 

 iné

11

6,6%

 

 Celkovo

166

 

 

 

 

 

 Do ktorej z oblastí by ste chceli v budúcnosti  investovať?

 nehnuteľnosti

173

57,7%

 

 zlato

65

21,7%

 

 akcie

65

21,7%

 

 vzdelanie

66

22,0%

 

 investičné fondy

64

21,3%

 

 kryptomeny (napr. bitcoin)

42

14,0%

 

 iné cenné papiere (dlhopisy, ETF,..)

30

10,0%

 

 iné

5

1,7%

 

 neplánujem investovať

45

15,0%

 

 Celkovo

300