Podielové fondy s týždennými čistými predajmi za 9,75 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

11. 4. 2018 - Najvyššie kladné čisté predaje dosiahli realitné fondy za 4,25 mil. eur.

Čisté predaje podielových fondov boli aj v uplynulom týždni v pluse. Ako informovala Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS), otvorené podielové fondy zaznamenali kladné čisté predaje v sume 9,75 mil. eur. Týždeň predtým to bolo kladných 1,32 mil. eur. Celkové predaje podielov otvorených podielových fondov dosiahli minulý týždeň 32,02 mil. eur, kým spätný nákup podielov predstavoval 22,27 mil. eur.

Väčšina kategórií fondov bola v uplynulom týždni v pluse. Najvyššie kladné čisté predaje dosiahli realitné fondy za 4,25 mil. eur a akciové fondy pri sume 4,24 mil. eur. Najvyššie záporné čisté predaje vykázali dlhopisové fondy, a to 2,27 mil. eur.

Z jednotlivých správcovských spoločností najvyššie čisté predaje zaznamenali fondy ESPA (AM SLSP) na úrovni 5,1 mil. eur. Nasledovali fondy Amundi Luxembourg S.A. so sumou 3,82 mil. eur a Tatra Asset Management s objemom 2,4 mil. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 14. týždni nájdete na:

http://dl.sita.sk/uploads/documents/OPF 2018-04-06.xls