Podielové fondy minulý týždeň s čistými predajmi za 424,6 tis. eur

Pridajte názor  Zdroj:

28. 3. 2018 - Celkové predaje dosiahli 38,5 mil. eur, kým spätný nákup predstavoval 38,08 mil. eur.

Podielové fondy boli aj v uplynulom týždni v pluse Ako ďalej informovala Slovenská asociácia správcovských spoločností (SASS), otvorené podielové fondy vykázali kladné čisté predaje v sume 424,6 tis. eur. Celkové predaje podielov otvorených podielových fondov dosiahli minulý týždeň 38,5 mil. eur, kým spätný nákup podielov predstavoval podľa údajov asociácie 38,08 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje dosiahli zmiešané fondy pri sume 12,9 mil. eur. Väčšina kategórií však skončila v mínuse. Najvyššie záporné čisté predaje vykázali dlhopisové fondy, a to za 12,1 mil. eur.

Z jednotlivých správcovských spoločností najvyššie čisté predaje zaznamenali fondy spravované Amundi Luxembourg S.A. (Pioneer Investments) na úrovni 3,7 mil. eur. Nasledovali Prvá penzijná so sumou 3,1 mil. eur a VÚB Asset Management s objemom 2,1 mil. eur. Fondy ESPA (AM SLSP) skončili v mínuse 8,9 mil. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 12. týždni nájdete na:

http://dl.sita.sk/uploads/documents/OPF 2018-03-23.xls