Podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach sa znižuje

Pridajte názor  Zdroj:

27. 3. 2018 - Kým ku koncu roka 2016 bol podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach podielových fondov na úrovni 0,58 %, tak na konci vlaňajška to bol už podiel 0,45 %.

Podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach podielových fondov sa neustále znižuje. Ako ďalej konštatovala Národná banka Slovenska (NBS), ku koncu minulého roka predstavoval ich podiel 0,45 %. Na konci septembra to bol podiel 0,49 %. Ku koncu júna to bolo 0,52 %, na konci marca 0,55 % a na konci roka 2016 bol tento podiel na úrovni 0,58 %.

Najväčší podiel na celkových aktívach mali ku koncu vlaňajška zmiešané fondy, a to 43,09 %. Nasledovali dlhopisové fondy, ktorých podiel bol 27,82 %. Na treťom mieste boli realitné fondy s podielom 17,99 %. Podiel akciových fondov na konci roka predstavoval 6,92 %. Podiel kategórie ostatných fondov, medzi ktoré sú zaradené napríklad zaistené fondy, špeciálne fondy alternatívnych investícií, špeciálne fondy cenných papierov a špeciálne fondy profesionálnych investorov predstavoval 3,74 %.

Na finančnom trhu SR je kolektívne investovanie zastúpené šiestimi tuzemskými správcovskými spoločnosťami a jednou zahraničnou správcovskou spoločnosťou, pričom ku koncu vlaňajška mali v správe 87 tuzemských otvorených podielových fondov. Tuzemské správcovské spoločnosti sú Asset Management Slovenskej sporiteľne, IAD Investments, Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, Sandberg Capital, Tatra Asset Management a VÚB Asset Management. Zahraničnou správcovskou spoločnosťou je ČSOB Asset Management.