Rok 2018 by mal priniesť rast produkcie slovenského stavebníctva

Riaditelia stavebných spoločností predpokladajú v tomto roku rast výkonu slovenského stavebníctva o 5,6 %. Dariť by sa malo pozemnému staviteľstvu a malým a stredným firmám. V budúcom roku sa však očakáva spomalenie tempa rastu na 3,7 %. Ďalšiemu rozvoju sektora bráni najmä nekvalitná legislatíva a nedostatok pracovníkov. Vyplýva to z kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva na 1. štvrťrok 2018, ktorú spracovala analytická spoločnosť CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou Ladce.
Výkon slovenského stavebného sektora čaká v roku 2018 rast na úrovni 5,6 %. Optimistickejšie sú pritom firmy zamerané na pozemné stavby a malé s stredné spoločnosti, ktoré predpokladajú rast 6 %. Veľké firmy sú opatrnejšie a očakávajú rast produkcie o 2,6 %.
Situáciu v tomto sektore do určitej miery ovplyvňuje aj politická situácia. „Naša spoločnosť sa špecializuje na dopravné a vodohospodárske stavby, čo sú z drvivej väčšiny práce pre verejný sektor a každá politická zmena na príslušných ministerstvách má za následok minimálne polročné zdržanie v príprave stavieb a v procese verejného obstarávania. Viac o predpokladanom vývoji stavebníctva pre rok 2018 nám povedia nasledujúce dni,“ zhodnotil Milan Svoboda, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Stavby mostov.
Riaditelia stavebných firiem považujú za najväčší problém v ďalšom rozvoji nekvalitnú legislatívu. Brzdou pre rast je podľa nich aj nedostatok pracovníkov či korupcia v stavebníctve a dlhé lehoty na prípravu stavieb. Firmy zamerané na inžinierske staviteľstvo označujú za hlavný faktor brániaci rozvoju práve korupciu.
V súčasnosti majú stavebné firmy zaistené zákazky na desať mesiacov dopredu. „V roku 2018 neočakávame nárast práce v stavebníctve voči roku 2017. I keď niektoré nové projekty štartujú v tomto roku, časť projektov bola ukončená v minulom roku. Sú vypísané tri väčšie súťaže v dopravnej infraštruktúre, ale proces vyhodnotenia verejného obstarávania a realizáciu nepredpokladáme v tomto roku,“ skonštatoval Miroslav Beka, riaditeľ spoločnosti Hochtief SK.

Súvisiace články

Aktuálne správy