BIS: Trom krajinám hrozí banková kríza

Diskusia 3  
BIS: Trom krajinám hrozí banková kríza
Zdroj: CNBC
Foto: TASR/AP


12. 3. 2018 - Bank of International Settlements, centrálna banka centrálnych bánk tvrdí, že Čína je jednou z ekonomík najviac ohrozených bankovou krízou. Podľa jej štvrťročného hodnotenia sú okrem Číny, zraniteľné aj Kanada a Hongkong.

V správe, ktorá obsahovala štúdiu o prvých príznakoch bankovej krízy, sa píše,  že dlh Číny,  meraný rozdielom medzi poskytovanými úvermi a HDP, prevyšuje sumu, ktorá by mohla viesť ku kolapsu systému. Táto krajina má tiež vysoké náklady na spravovanie dlhu, čo spôsobuje, že jej bankový systém je zraniteľnejší.

Pomer úverovania k HDP meria rozdiel medzi percentom dlhu v ekonomike a dlhodobým trendom. Vyššie číslo naznačuje, že dlh rastie rýchlosťou, ktorá nemusí byť pre ekonomiku zdravé.

Spravovanie dlhovej služby vyjadruje sumu peňazí ako podiel z príjmu, ktorý sa používa na splácanie úverov. Vyšší pomer znamená, že dlžníci môžu mať väčší dlh, než čo svojim príjmom dokážu pokryť.

BIS: Trom krajinám hrozí banková kríza

V správe BIS figuruje aj Kanada a Hongkong. V týchto krajinách  hrozí banková kríza kvôli rastom cien nehnuteľností.

Aj napriek známkam, ktoré poukazujú na to, že bankové systémy v týchto troch ekonomikách nie sú v bezpečí, BIS uviedla, že to ešte neznamená, že Čína, Kanada a Hongkong jednoznačne smerujú do krízy.

"Ukazovatele boli kalibrované na základe skúseností z minulosti a nemôžu brať do úvahy širšie inštitucionálne a ekonomické zmeny, ku ktorým došlo od predchádzajúcich kríz," píše sa v správe BIS. "Napríklad oveľa aktívnejšia makroprudenciálna regulácia znižuje systémové riziko a mala by posilniť odolnosť finančného systému pred finančnou krízou, aj keď nemusí zabrániť nárastu zvyčajných známok zraniteľnosti".

BIS so sídlom vo Švajčiarsku nie je prvým medzinárodným orgánom, ktorý dáva do pozornosti riziká v Číne. Medzinárodný menový fond vo svojej správe zverejnenej v decembri určil tri "veľké napätia" v čínskom finančnom systéme, ktoré by mohli vykoľajiť druhú najväčšiu ekonomiku na svete. Čínske úrady uznali tieto riziká a prijali opatrenia na spomalenie akumulácie dlhu predovšetkým posilnením regulačného dohľadu, ešte predtým, než sa zverejnila správa MMF. Medzi hlavné kroky patrí zriadenie "super finančného regulátora" na koordináciu dohľadu nad bankami, finančným a poisťovacím sektorom. Čínska vláda takisto navrhla zakázať emitentom produktov na správu majetku, aby investorom ponúkali implicitné záruky.